Ευρώπη και Κίνα ρίχνουν στο οικονομικό καναβάτσο Ιαπωνία και ΗΠΑ

Ευρώπη και Κίνα ρίχνουν στο οικονομικό καναβάτσο Ιαπωνία και ΗΠΑ
Πόσο καλά τοποθετημένες βρίσκονται οι ανταγωνιζόμενες οικονομίες ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της Παγκοσμιοποίησης;

Στο ερώτημα αυτό απαντά έρευνα της UHY μέσα από την οποία εξετάζονται οι παράγοντες ανταγωνισμού στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία που χωρίς αμφιβολία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές τάσεις των τελευταίων 50 ετών, με τις ζωές των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο να εξουσιάζονται, σήμερα, από τα ξένα εμπορικά σήματα και τις ξένες επιχειρήσεις.

Και δεν υπάρχει κανένας, που να πιστεύει σοβαρά ότι θα υπάρξει αναστροφή της ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης, παρά την οικονομική κρίση και την συνεχιζόμενη ύφεση. Ο ρυθμός της παγκοσμιοποίησης δεν ανακόπτεται, με τα αυξανόμενα εισοδήματα και την αυξανόμενη κατανάλωση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, να αποτελεί τον στόχο της αλλά και έναν από τους βασικούς μοχλούς διατήρησης και επέκτασης του φαινομένου.

Η μελέτη της UHY προσδιορίζει τους παράγοντες που αποκαλύπτουν ποιες οικονομίες τοποθετούνται καλύτερα για να εκμεταλλευτούν την αναμενόμενη αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι εσωτερικοί κανονισμοί αποτελούν ένα βασικό μέρος στον καθορισμό του κατά πόσο μια οικονομία είναι επιτυχής στην ενθάρρυνση της νέας επιχειρησιακής δημιουργίας και της πρόσθεσης πλούτου.

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να επεκταθούν ή να εξαγάγουν τα εμπορεύματα τους στο εξωτερικό θα πρέπει να εξετάζουν εάν η ιδιαίτερη θέση μιας χώρας αποτελεί μια κατάλληλη βάση για τη διεθνοποίηση της επιχειρηματικότητας τους.

Μερικές χώρες είναι επιτυχέστερες από άλλες στη διαπραγμάτευση ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης (favourable tax treatment) για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ή όταν λειτουργούν σε ξένες αγορές. Η διαπραγμάτευση συμφωνιών διπλής φορολογίας με σωστές από φορολογικής σκοπιάς και διεθνούς εμπορίου χώρες σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν μια υπερβολική φορολογική επιβάρυνση ως συνέπεια των υπερπόντιων δραστηριοτήτων τους με το να υπερ- φορολογούνται στις διεθνείς χώρες που λειτουργούν και στην έδρα μίας επιχείρησης για τις ίδιες δραστηριότητες.

Ομοίως, όταν μια οικονομία ήδη εκτίθεται καλά στη διεθνοποίηση, με ένα υψηλό εμπόριο σε αναλογία ΑΕΠ, ο διεθνής ανταγωνισμός την αναγκάζει να εστιάσει στους τομείς του συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό βοηθά να εξασφαλιστεί ότι οι λιγοστές δεξιότητες και οι πόροι χρησιμοποιούνται εκεί όπου είναι οι παραγωγικότεροι..

Μερικές χώρες επιβάλλουν τους φόρους μόνο στα επαναπατριζόμενα κέρδη (profits' repatriated) από τις υπερπόντιες επιχειρηματικές λειτουργίες, που μπορεί να αποτελεί αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Στις ΗΠΑ, μια από τις τελευταίες χώρες που ακόμα εφαρμόζεται ένα τέτοιο σύστημα, αποτελεί ένα καυτό θέμα της συζήτησης.
Η μελέτη της UHY καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία διακινδυνεύουν να παραμείνουν πίσω από την Ευρώπη και την Κίνα στην κούρσα για να κεφαλαιοποιήσουν από τα οφέλη της παγκοσμιοποίηση και μπορεί να χάσουν κατά συνέπεια από τη μελλοντική ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης.
Στην Δυτική Ευρώπη, η Γερμανία αποτελεί κύρια χώρα η οποία κατατάσσεται στο υψηλότερο σημείου του διεθνούς και παγκοσμοποιημένου εμπορίου με την Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία επίσης να κατατάσσονται στους πρώτους πέντε του πίνακα τους Διεθνούς Εμπορίου.
Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη η Σλοβακία έχει κάνει την μέγιστη χρήση της ιδιότητας μέλους της ΕΕ.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ταξινομούνται στη 8η θέση του πίνακα επειδή αποδίδουν καλά στο εμπόριο σε σχέση με το ΑΕΠ τους
Η Νέα Ζηλανδία κατατάσσεται Τρίτη στη συνολική θέση του διεθνούς εμπορικού πίνακα.

Γιάγκος Χαραλάμπους F.C.C.A*
[*είναι τεχνικός σύμβουλος της UHYAxon – Ορκωτοί Ελεγκτές, Πρώην Α' αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου. Email: [email protected]