Μόνο με ψηφιακά ραντεβού θα προσέρχονται οι ελεγχόμενοι στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) της ΑΑΔΕ

Μόνο με ψηφιακά ραντεβού θα προσέρχονται οι ελεγχόμενοι στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) της ΑΑΔΕ

Τι θα ισχύσει από τις 7 Νοεμβρίου 2022.

Μόνο μετά από ψηφιακά προγραμματισμένο ραντεβού θα γίνονται, από τις 7 Νοεμβρίου 2022, οι επισκέψεις των ελεγχόμενων προσώπων ή των εκπροσώπων τους στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) της ΑΑΔΕ.

Με την αρ. Α.1137/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, οι ελεγχόμενοι:

-Θα προγραμματίζουν μόνο μέσω της εφαρμογής "Τα Ραντεβού μου" τις επισκέψεις τους, της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), με βάση τον αριθμό της εντολής ελέγχου και με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

-Θα προσέρχονται στα ΕΛΚΕ, επιδεικνύοντας τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

-Θα λαμβάνουν ειδική κάρτα, την οποία πρέπει να φέρουν μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνάντησης και όχι στα γραφεία των ελεγκτών και των Προϊσταμένων τους.

Κατ’ εξαίρεση, και μόνο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, οι ελεγχόμενοι θα μπορούν να προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στα ΕΛΚΕ, τηλεφωνικά ή κατόπιν ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ως εξής:

1ο ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: τηλ: 2131392023

email: [email protected]

2ο ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: τηλ: 2131393754
email: [email protected]

3ο ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: τηλ: 2131358607 & 2131358608
email: [email protected]

4ο ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: τηλ: 2131392611 & 2131392613
email: [email protected]

1ο ΕΛΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: τηλ: 2313504477
email: [email protected]

2ο ΕΛΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: τηλ: 2313504900 & 2313504906
email: [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ