Εφορία: Ποια πρόστιμα «σβήνει» σε χιλιάδες επιχειρήσεις

Εφορία: Ποια πρόστιμα «σβήνει» σε χιλιάδες επιχειρήσεις

Ακυρώνονται πρόστιμα που έχουν εκδοθεί από 1/1/2020 και αφορούν στην υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα.

Η εφορία «σβήνει» πρόστιμα που δέχθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων, τις γνωστές και ως ΜΥΦ. Πρόκειται για πρόστιμα εκπροθέσμου υποβολής δηλώσεων από το 2015 και μετά παρότι το υπουργείο Οικονομικών διέρρεε πως θα έδινε παράταση. Άφησε όμως τελικά ακάλυπτους τους φορολογούμενους με συνέπεια να τους επιβληθούν μαζικά πρόστιμα, τα οποια τώρα όμως θα σβηστούν «οίκοθεν» και αναδρομικά, σύμφωνα με το imerisia.gr.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τα ημερολογιακά έτη 2015, 2016 και 2017, θεωρείται ως μία δήλωση, η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών. Για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, θεωρείται ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών καταστάσεων που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβληθεισών καταστάσεων, καθώς και του πλήθους των τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές.

Ποια πρόστιμα ακυρώνονται

Παράλληλα πρόστιμα που έχουν εκδοθεί από 1-1-2020 και έως τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης και αφορούν στην υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, ακυρώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της εν λόγω Δ.Ο.Υ., από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας υποδοχής.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων, o Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη επιβολής προστίμου ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα ως άνω πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής του και αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.

Σημειώνεται ότι με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών τον περασμένο Δεκέμβριο, έλυσε ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν πρόστιμα για το έτος 2014, παρά τη σιωπηρή προθεσμία που είχε δώσει τότε το υπουργείο. Μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά που οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών σε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ