Αποτυπώθηκαν οι πρώτες «τρύπες» στα φορολογικά έσοδα

Μεγάλη υστέρηση έναντι του στόχου σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων

Αποτυπώθηκαν οι πρώτες «τρύπες» στα φορολογικά έσοδα

Είναι σαφές ότι τα χειρότερα είναι μπροστά. Ωστόσο και τα στοιχεία του Μαρτίου που ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι το πρόβλημα ειδικά σε ότι αφορά στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων θα είναι μεγάλο. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ στο πρώτο τρίμηνο έχουν σημειώσει μεγάλη υστέρηση 314 εκατ. ευρώ ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών έχει αποδώσει 74 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο. «Τρύπα» 137 εκατ. ευρώ και από τα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παρά το γεγονός ότι η ζημιά από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στη στατιστική.

Tον Απρίλιο μπαίνουν στο παιχνίδι πληρωμής του ΦΠΑ και οι εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες με τα απλογραφικά βιβλία. Είτε πληρώσουν εμπρόθεσμα για να εκμεταλλευτούν την έκπτωση του 25% είτε αναστείλουν την υποχρέωση καταβολής του φόρου, το αποτέλεσμα θα είναι οι εισπράξεις να πέσουν κάτω από τον στόχο. Επίσης, δεδομένου ότι τον Μάρτιο δεν έγιναν όλα τα μεροκάματα, θα αποτυπωθούν για πρώτη φορά και οι μειωμένες εισπράξεις από τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Κατακόρυφη βουτιά αναμένεται τον Απρίλιο και στις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Τα αναλυτικά στοιχεία

Μειωμένα έναντι του στόχου κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 13,4%,
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 248 εκατ. ευρώ ή 6,8 %,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 7,0%,
 • Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 17,4%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 34 εκατ. ευρώ ή 8,3%, εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 33 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 131 εκατ. ευρώ ή 5,6%,
 • Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 44 εκατ. ευρώ ή 27,8%,
 • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 99,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,058 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 74 εκατ. ευρώ από το στόχο (984 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 92 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 16 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 550 εκατ. ευρώ ή 989,7%, στους οποίους περιλαμβάνεται μέρισμα ύψους 528 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδας που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί τον Απρίλιο 2020.
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 28 εκατ. ευρώ ή 8,6%, εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 53 εκατ. ευρώ ή 60,6%,
 • Μεταβιβάσεις κατά 226 εκατ. ευρώ ή 23,7%, στις οποίες περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 251 εκατ. ευρώ από ANFAs & SMPs, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθούν τον Απρίλιο 2020.
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 12,8%.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,546 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 303 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2020 εισπράχτηκε ποσό 779 εκατ. ευρώ (528 εκατ. ευρώ αποτυπώνεται στην κατηγορία «Λοιποί φόροι επί παραγωγής» και 251 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις») που αφορά μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα έσοδα από ANFAs & SMPs, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί τον Απρίλιο 2020. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,882 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 299 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Μάρτιο 2020, είναι οι ακόλουθες:

 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 523 εκατ. ευρώ,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 33 εκατ. ευρώ,
 • Μεταβιβάσεις κατά 524 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2020 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 48 εκατ. ευρώ,
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 235 εκατ. ευρώ,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 51 εκατ. ευρώ,
 • Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,
 • Φόροι κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 28 εκατ. ευρώ,
 • Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. ευρώ,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 42 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 15 εκατ. ευρώ,
 • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 475 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε 335 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (339 εκατ. ευρώ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ