Έρχεται η απόφαση για τους συντελεστές του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Ο υπερπληθυσμός στα κέντρα υποδοχής μεταναστών κρατά χαμηλά τους συντελεστές και για το β' εξάμηνο της φετινής χρονιάς

Έρχεται η απόφαση για τους συντελεστές του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Στο ΦΕΚ αναμένεται να δημοσιευτεί -ενδεχομένως και εντός της ημέρας- η απόφαση με την οποία θα διατηρηθεί η έκπτωση του 30% στον ΦΠΑ των πέντε νησιών του Αιγαίου 

Πρόκειται για την Λέρο, την Λέσβο, την Κω, την Σάμο και την Χίο. Το ειδικό καθεστώς λήγει στις 30/06 αλλά η απόφαση θα προβλέπει την παράτασή του για ακόμη έξι μήνες δεδομένου ότι οι συντελεστές έχουν συνδεθεί με τις συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών του νησιού. Δεδομένου ότι ο ο πληθυσμός δεν έχει μειωθεί η παράταση των χαμηλών συντελεστών, θα ισχύσει μέχρι και το τέλος του χρόνου. Ο κανονικός συντελεστής παραμένει στο 17% αντί για το 24% που ισχύει για το σύνολο της χώρας ενώ ο χαμηλός συντελεστής παραμένει στο 9% αντί για το 13%.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η παράταση του ειδικού καθεστώτος στα πέντε νησιά μπορεί να γίνεται υπό προϋποθέσεις.

1. Ο μέσος αριθμός των φιλοξενουμένων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης να υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε κέντρου. Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, ο μέσος ετήσιος αριθμός φιλοξενουμένων υπολογίζεται ανά εξάμηνο, τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας και υπό την επίβλεψη υπηρεσίας που θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το δωδεκάμηνο που λήγει στο τέλος του προηγούμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης.

2. Πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά τον χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

• Βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά.

• Πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στον φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά.

• Αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών.

• Εισάγονται στα νησιά αυτά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ