Αυτή είναι η τροπολογία που καταργεί τη μείωση του αφορολόγητου

Αυτή είναι η τροπολογία που καταργεί τη μείωση του αφορολόγητου

Κατατέθηκε χθες το απόγευμα στη Βουλή και θα ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών με την οποία καταργείται η μείωση του αφορολόγητου.

Η συγκεκριμένη μείωση είχε ήδη ψηφιστεί να τεθεί σε ισχύ από την 1.1.2020 και συνοδευόταν από μια σειρά από αντίμετρα όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ και η μείωση του ΕΝΦΙΑ ως και κατά 10% για όσους πληρώνουν φόρο έως 700 ευρώ.

Αναλυτικά το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει την τροπολογία:

“Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται το άρθρο 10 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος λόγω οικογενειακής κατάστασης με έναρξη ισχύος από την 1.1.2020 και εφεξής. Η εν λόγω κατάργηση, κρίνεται αναγκαία για λογους κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξακολουθήσουν να τυγχάνουν των ισχυουσών φορολογικών ελαφρύνσεων. Καταργούνται, επίσης, τα αντίμετρα που έχουν θεσπισθεί με τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν. 4472/2017, λόγω της ως άνω κατάργησης.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ