Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb

Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb θα δηλωθούν συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2 – αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας.

Επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων.

Υπενθυμίζεται ότι με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως και 45%, θα φορολογηθούν τα εισοδήματα των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω Airbnb. Αναλυτικά, ο φόρος εισοδήματος για το εισόδημα από Airbnb υπολογίζεται με βάση την εξής κλίμακα:

  • Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
  • Για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ με συντελεστή 35% και
  • Για εισόδημα από 35.001 ευρώ και άνω με συντελεστή 45%.

Επιπλέον, τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν και με Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2,2% έως 10%, εφόσον οι φορολογούμενοι που τα απέκτησαν δηλώσουν για το 2018 συνολικά ποσά εισοδημάτων άνω των 12.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προχωρήσει σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Στην περίπτωση που ξεχάσουν να υποβάλουν τα στοιχεία τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα και φόρους.

Η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει εντός του Μαρτίου και οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουνίου για να εκπληρώσουν την ετήσια φορολογική τους υποχρέωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ