Ιδού τα "ατομικά εκκαθαριστικά" και το νέο έντυπο Ε1 της εφορίας

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος δημοσίευσης των εντύπων της εφορίας - Δείτε το καινούργιο Ε1 και το "ατομικό εκκαθαριστικό" που θα εκδοθεί για πρώτη φορά φέτος για 8,8 εκατομμύρια φορολογούμενους

Ιδού τα "ατομικά εκκαθαριστικά" και το νέο έντυπο Ε1 της εφορίας

Η πληροφορία περί ατομικών εκκαθαρίσεων όλων των φορολογικών δηλώσεων, επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Κάθε παντρεμένος θα παραλαμβάνει το δικό του εκκαθαριστικό. Αν πληρώνει ο ένας και ο άλλος έχει επιστροφή, τότε δεν θα γίνεται συμψηφισμός ενώ αν δικαιούνται και οι δύο επιστροφή, ο καθένας θα εισπράττει τα δικά του, στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Από που προκύπτουν όλα αυτά; Από την απόφαση με το καινούργιο έντυπο Ε1 της εφορίας για το φορολογικό έτος 2018 ή για το 2019 αν προτιμάτε

Είναι η βασικότερη αλλαγή που επέρχεται στη φετινή διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, μια αλλαγή που στην πράξη ακυρώνει το επιχείρημα υπέρ της υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων. Ιδού και το σχετικό απόσπασμα της απόφασης:

«Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές με βάση τα οριζόμενα στην περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά. Oι σύζυγοι ωστόσο δύνανται να υποβάλουν χωριστή δήλωση, κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, με την διαδικασία που περιγράφεται στην Α. 1017/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 63). Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές».

Με τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης, πλέον ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και το πιθανότερο είναι ότι η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 21 Μαρτίου. Ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και οι οδηγίες συμπληρώσης του εντύπου Ε3.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και το έντυπο Ε1 της εφορίας

Όλη η απόφαση με το έντυπο Ε1 της εφορίας

Νωρίτερα το fpress.gr δημοσίευσε και τις αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή του εντύπου Ε3. Δείτε το σχετικό δημοσίευμα:

Αυτός είναι ο οδηγός συμπλήρωσης του εντύπου Ε3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ