Ούτε οι θυρίδες γλιτώνουν από την εφορία

Ούτε οι θυρίδες γλιτώνουν από την εφορία

Εφόδους ακόμη και σε θυρίδες, όσων χρωστούν στην Εφορία, ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην προσπάθειά της να μειώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράξει πάνω από 5,5 δισ. ευρώ για την συγκεκριμένη δεξαμενή.

 

Η εφορία θα «σκανάρει» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 59% των οφειλετών που είναι ανοιχτοί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ σχεδιάζει να ανοίξει και τις θυρίδες προκειμένου να βάλει στο χέρι χρήματα και τιμαλφή που μπορεί να κρύβουν σε αυτές φορολογούμενοι που χρωστούν στο Δημόσιο.

Η ΑΑΔΕ για να εισπράξει απλήρωτους φόρους και πρόστιμα ενεργοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των οφειλετών και καθιερώνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών που συνοδεύονται με ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις ειδοποιήσεις και επιδόσεις για κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα προωθεί τη διασύνδεση του Taxis με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση της μισθωτής εργασίας και με το πληροφοριακό σύστημα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον έλεγχο των κινήσεων σε χρηματιστηριακά προϊόντα.

Στόχος είναι να βεβαιωθούν 3,2 δισ. ευρώ έως το τέλος της χρονιάς από τους ελέγχους και 6 δισ. ευρώ να εισπραχθούν από τα ληξιπρόθεσμα χρέη (παλαιά και αυτά που δημιουργηθούν εντός του έτους).

Το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει:

* Διενέργεια 190.000 ελέγχων σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας

* Εισπράξεις 2,8 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης και 3,2 δισ. ευρώ από τα νέα χρέη του 2018.

* Λήψη αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών) για 1. 000.000 οφειλέτες ή διαφορετικά στο 59% των οφειλετών που η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).

* Εισήγηση κοινής Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ και Υπουργού Οικονομικών κ σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται.

* Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 40%.

* Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα τουλάχιστον 20%.

* Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις εφορίες Ανωνύμων Εταιρειών Φ.Α.Ε. με βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ και 1.100 ελέγχους επιστροφών φόρων με εισπραξιμότητα άνω του 15%.