Οι τελικές οδηγίες συμπληρώσης των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Τι προβλέπεται για ηλεκτρονικές αποδείξεις, φιλοξενία, ενοίκια Airbnb, αναδρομικά συνταξιούχων και δηλώσεις παντρεμένων

Οι τελικές οδηγίες συμπληρώσης των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Τροποποιητικές δηλώσεις από εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους ακόμη και πέντε ετών –αρκετές εκ των οποίων θα πρέπει να υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ- για την είσπραξη αναδρομικών αμοιβών ολίγων εκατοντάδων ευρώ προβλέπει το τελικό κείμενο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. 

Το τελικό Ε1 προβλέπει νέους κωδικούς που θα συμπληρώσουν όσοι φιλοξενούν ενήλικους φορολογούμενους ενώ τα εισοδήματα από Airbnb –όπως αποκάλυψε χθες το fpress.gr- θα αναγραφούν σε νέο κωδικό που προστίθεται στο έντυπο Ε2. Ο κωδικός με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις θα είναι «ανοικτός» κάτι που σημαίνει ότι τα ποσά θα τα συμπληρώνουν με δική τους ευθύνη οι φορολογούμενοι ενώ για τους παντρεμένους δεν προβλέπεται φέτος δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποίατους επιστράφηκαν άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται καθώς και αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που επιστρέφονται στα έτη που αφορούν. Τέλος, οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα».

Από το αναλυτικό κείμενο των οδηγιών –η δημοσίευση του οποίου όπως και των εντύπων που έγινε χθες αποτελούν τις τελευταίες εκκρεμότητες κάτι που σημαίνει ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και αύριο- προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων:

  • Οι δηλώσεις των συζύγων θα είναι κοινές και φέτος καθώς όπως αναφέρεται: «Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης». Ξεχωριστή δήλωση θα υποβληθεί μόνο αν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά την υποβολή της δήλωσης
  2. Αν ο ένας εκ των δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης
  3. Αν ο ένας εκ των δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση
  • Στην τελική μορφή του εντύπου υπάρχει ο κωδικός 007 (και 008) που θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι παρέχουν φιλοξενία. Όσοι επιλέγουν τον συγκεκριμένο κωδικό θα πρέπει να δηλώνουν τόσο τον ΑΦΜ του ανθρώπου που φιλοξενούν όσο και τους μήνες για τους οποίους προσέφεραν φιλοξενία.
  • Οι κωδικοί των ηλεκτρονικών αποδείξεων δεν θα είναι προσυμπληρωμένοι από τη φορολογική δήλωση, δηλαδή θα συμπληρώνει ο καθένας όποιο ποσό πιστεύει αρκεί να υπολογίσει πόσες ηλεκτρονικές πληρωμές απαιτούνται για να μην καταλογιστεί πρόστιμο. Στο ηλεκτρονικό έντυπο, θα υπάρχει η ηλεκτρονική πληροφόρηση που συνέλεξε η φορολογική αρχή από τις τράπεζες ωστόσο η συμπλήρωση του σχετικού ποσού που θα φαίνεται δεν θα είναι δεσμευτική.
  • Στο έντυπο Ε2 και στη στήλη 17 προστίθενται νέοι κωδικοί 60 και 61 τους οποίους θα συμπληρώσουν όσοι είχαν εισοδήματα από μίσθωση ή υπεκμίσθωση βραχυχρόνιου χαρακτήρα.
  • Και φέτος, η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις η πρώτη εκ των οποίων θα πρέπει να πληρωθεί στο τέλος Ιουλίου ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση. Η δεύτερη θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η 3ηέως το τέλος Νοεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ