Αναλυτικός οδηγός για ρύθμιση 120 δόσεων από την ΑΑΔΕ

Αναλυτικός οδηγός για ρύθμιση 120 δόσεων από την ΑΑΔΕ

Αναλυτικά παραδείγματα και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων περιλαμβάνει η εγκύκλιος του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή η οποία υπεγράφη πριν από λίγο όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους ενώ η εγκύκλιος ουσιαστικά εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν βεβαιωθεί έως και το τέλος του 2016 υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος τους δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Η εγκύκλιος, αναφέρει τους βασικούς κανόνες, που εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση στις διμερείς συμφωνίες ρύθμισης, και παρέχει αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού δόσεων. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν οφειλέτες:

· με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή κυρίως πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα) και το σύνολο των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016 δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ή

· Οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, είτε

· Είναι φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ωστόσο έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεγάλη κατηγορία των οποίων αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες), με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως τις 31.12.2016, που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο