«Πονοκέφαλος» για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγω... αναδρομικών

Οι εισφορές υγείας που επιστράφηκαν τον Δεκέμβριο, πρέπει να αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών – Κίνδυνος προστίμων

«Πονοκέφαλος» για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγω... αναδρομικών

Άλλος ένας πονοκέφαλος ενόψει της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων: Τον Δεκέμβριο, πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων τα αναδρομικά από τις εισφορές υπέρ υγείας που είχαν παρακρατηθεί παράνομα από το 2012 μέχρι και το 2016. Κανονικά, αυτά τα ποσά (τα οποία ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ) πρέπει να δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών. Πέρα από την ταλαιπωρία, υπάρχει και το θέμα της επιβολής προστίμου καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη μη επιβολής προστίμου ακόμη και αν η τροποποιητική δήλωση δεν γίνεται με υπαιτιότητα του φορολογούμενου.

Το θέμα αναδεικνύει ο κόμβoς Taxheaven με την επιστημονική του ομάδα να υποστηρίζει ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση προκειμένου να μην κινδυνέψουν οι συνταξιούχοι με πρόστιμα τα οποία κανονικά φτάνουν στα 100 ευρώ ανά έτος. Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη: «προβλέπεται ότι, ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το χρονικό διάστημα από1.1.2012 έως 30.6.2016και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, η δε επιστροφή τους θα γινόταν με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου 2017. Προκύπτει όμως τώρα ότι οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν τα χρηματικά ποσά που τους αναλογούνπρέπει να τα δηλώσουν ως εισόδημα στα οικονομικά/φορολογικά έτη που ανάγονται, δηλαδή στα έτη που αφορούν.Αυτό θα έχει ως συνέπεια την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα οικονομικά/φορολογικά έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά που θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Συνεπώς, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, κάθε δικαιούχος-συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα τον επιβαρύνει για κάθε οικονομικό/φορολογικό έτος με πρόστιμο 100 ευρώ —που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα—αφού στο νόμο δεν προβλέπεται εξαίρεση ή απαλλαγή γι' αυτές τις περιπτώσεις

«Το Υπ. Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. εξετάζουν τη δυνατότητα υποβολής των εκπρόθεσμων αυτών τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν οι εν λόγω φορολογούμενοι» αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.

Μία λύση που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε αφενός μεν, να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι με πρόστιμα, αφετέρου δε, να μην υπάρχει μεγάλο γραφειοκρατικό κόστος είναι να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο θα εκδοθούν οι βεβαιώσεις συντάξεων, εφόσον βέβαια έχουν αναγραφεί τα σχετικά ποσά που επιστράφηκαν στις αντίστοιχες βεβαιώσεις συντάξεων του έτους 2017 (σ.σ. με τον αντίστοιχο κωδικό για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στα έτη που ανάγονται, όπως δηλαδή γίνεται ήδη και με τα αναδρομικά των συντάξεων).