Οι παγίδες και οι ευκαιρίες της ρύθμισης των 120 δόσεων

Άνοιξε η πλατφόρμα - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Οι παγίδες και οι ευκαιρίες της ρύθμισης των 120 δόσεων

Στη διάθεση των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων τίθεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως και 120 δόσεις. Χιλιάδες επαγγελματίες έχουν ήδη μπει στη διαδικασία χάραξης «στρατηγικής» για την τακτοποίηση των οφειλών κάτι που θεωρείται απαραίτητο καθώς ένας οφειλέτης μπορεί να χρειαστεί να εξυπηρετεί ακόμη και τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις προκειμένου να παραμείνει «ενήμερος» απέναντι στην εφορία.

Και αυτό γιατί:

  1. Η ρύθμιση των 120 δόσεων, αν καταστεί εφικτή η ένταξη σε αυτήν, καλύπτει τις συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές (έως 20.000 ή έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση) μέχρι και το τέλος του 2016. Αυτός είναι και ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο εκφράζονται έντονοι προβληματισμοί σχετικά με την επιτυχία του εγχειρήματος.
  2. Προϋπόθεση της ένταξης και της παραμονή στη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι να τακτοποιηθούν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2017 ή του πρώτου μήνα του 2018. Αυτό δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει παρά μόνο με τη ρύθμιση των 12 δόσεων. Αυτομάτως λοιπόν, πρέπει να γίνει υπαγωγή και σε μια δεύτερη ρύθμιση.
  3. Υπάρχουν βέβαια και οι τρέχουσες υποχρεώσεις. Μην φανταστεί κάποιος ότι μπορεί κάποιος να έχει «κλείσει τα βιβλία» για να αποφύγει τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Αυτό θα σήμαινε αυτομάτως στέρηση του δικαιώματος ένταξης στις 120 δόσεις καθώς η συγκεκριμένη ρύθμιση απευθύνεται σε οικονομικά ενεργούς επαγγελματίες. Η πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε και πάλι μέσα από τη ρύθμιση των 12 δόσεων η οποία από την περασμένη Τετάρτη είναι διαθέσιμη και για τις βεβαιωμένες και όχι μόνο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας –η οποία θα είναι αντίστοιχη με αυτή του εξωδικαστικού συμβιβασμού καθώς θα χρησιμοποιηθεί η υποδομή που έχει αναπτυχθεί από την ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους-γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η ρύθμιση δεν αφορά σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο αλλά μόνο σε οντότητες με τις ακόλουθες ιδιότητες:

  • ατομικές επιχειρήσεις (ή φυσικά πρόσωπα)ή νομικά πρόσωπα με ενεργή επιχειρηματική δραστηριότηταπου πληρούντα κριτήρια επιλεξιμότητας
  • Ελεύθερους επαγγελματίες (λογιστές, δικηγόρους, μηχανικούς κλπ). Είναι λοιπόν προφανές ότι όσοι έχουν αναστείλει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αλλά και μισθωτοί, ή συνταξιούχοι ή εισοδηματίες, δεν έχουν καμία δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Οι οφειλέτες με δικαίωμα ένταξης, κατατάσσονται ουσιαστικά σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Στην πρώτη κατηγορία, κατατάσσονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπαοι συνολικές οφειλές των οποίων δεν ξεπερνούν το όριο των 20.000 ευρώ. Για τους φορολογούμενους αυτής της κατηγορίας, εφόσον η βασική οφειλή προς το δημόσιο ανέρχεται έως και το ποσό των3000 ευρώ, δεν θα υπάρξει καμία διαγραφή οφειλής ενώ το χρέος θα ρυθμίζεται το πολύ έως 36 δόσεις με ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης τα 50 ευρώ. Εφόσον όμως οι οφειλές κυμαίνονται από 3000 έως 20.000 ευρώ, οι οφειλέτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων μπορεί να φτάσει στις 120 ενώ ισχύει και πάλι κατώτερο όριο 50 ευρώ ανά δόση.
  • Στη δεύτερη κατηγορία, κατατάσσονται ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα τα χρέη των οποίων φτάνουν στα 50.000 ευρώ. Για αυτή την κατηγορία, πρέπει υποχρεωτικά το 85% των οφειλών να αφορά σε χρέη προς το δημόσιο. Δύο είναι τα ενδεχόμενα γι’ αυτούς τους οφειλέτες:

oΟι συνολικές οφειλές να περιορίζονται έως τις 20.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράφεται το 85% των προσαυξήσεων και των τόκων με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ανέρχεται και πάλι στα 50 ευρώ. Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν στις 120.

oΟι συνολικές οφειλές να ανέρχονται από τις 20.000 έως τις 50.000 ευρώ κάτι που εξασφαλίζει διαγραφή και του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων αλλά και του 95% των προστίμων.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο οφειλέτης τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας:

  • Για όσους τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας (απλογραφικά) πρέπει να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα σε επίπεδο προ φόρων τόκων και αποσβέσεων σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις.Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του 2018, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν κέρδη στη φετινή φορολογική δήλωση και να ξεπεράσουν τον συγκεκριμένο σκόπελο.
  1. Για όσους τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά βιβλία) η προϋπόθεση είναι διπλή. Πρέπει σε μια από τις τελευταίες τρεις χρήσεις και να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα προ τόκων φόρων καιαποσβέσεων και να υπάρχει θετική καθαρή θέση(equity).

Ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων, πρέπει ησχέση του χρέους μετά τη μείωσή του με το ποσό της διαγραφής, προς το εισόδημα ναείναι μικρότερη ή ίση του 8.

Ο αριθμός των δόσεων που θα εξασφαλίσει ο επαγγελματίας δεν είναι δεδομένο ότι θα φτάσει στις 120 καθώς υπάρχει «κόφτης» με βάση τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων. Όσο υψηλότερα τα κέρδη, τόσο μικρότερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Ελεύθερος επαγγελματίες έχει συνολικές οφειλές 37.700 ευρώ προς το δημόσιο. Τα 30.000 ευρώ προέρχονται από τη βασική οφειλή, περίπου 3500 ευρώ είναι τα πρόστιμα και 4200 ευρώ είναι προσαυξήσεις και τόκοι.Ο μέσος όροςτων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι 6.000 ευρώ και του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του,προσαυξημένοκατά το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας είναι 7.000 ευρώ.Έτσι, λαμβάνεται υπόψη τομεγαλύτερο ποσόδηλαδήτα 7.000 ευρώ. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, η εφορία θα διαγράφει το 95% των προστίμων ήτοι 3325 ευρώ και το 85% των προσαυξήσεων και των τόκων ήτοι 3570 ευρώ. Έτσι, από το συνολικό ποσό της οφειλής, θα διαγραφούν 6.895 ευρώ.Επομένως ισχύει η προϋπόθεση της σχέσης οφειλής -κερδών:Δηλαδή: 37.700,00 μείον ταδιαγραφόμενα ποσά6.895,00 = 30.805,00. Και 30.805,00/ 7.000,00= 4.40 που είναι μικρότερο από το 8.

Υπολογισμός δόσεων

Το 2,75% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA),

είναι 7.000,00Χ2,75%= 192, 50 ευρώ. Το ποσό με 120 δόσεις είναι 30.805,00:120= 257,66 ευρώΕπειδή το 192.50 είναι μικρότερο του 257,66 οι δόσεις θα φτάσουν στις 120 με το ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 257,66 ευρώ συν τους τόκους.