Πώς το κράτος γίνεται «συνέταιρος» σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας

Τι ισχύει για τις ατομικές και τις προσωπικές επιχειρήσεις ή για τα νομικά πρόσωπα - Συγκριτικό τεστ

Πώς το κράτος γίνεται «συνέταιρος» σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας

Με όποιο τρόπο και αν προσπαθήσει κάποιος να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά, θα γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα πληρώνει ποσοστό της τάξεως του 40-50% στο κράτος είτε σε μορφή φόρων είτε σε μορφή ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά το πρώτο έτος άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι εφιαλτικό: η προκαταβολή σε συνδυασμό με την πλήρη ανυπαρξία υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πρώτα βήματα ενός φορολογούμενου, ουσιαστικά καταλήγει στο να «δημεύονται» ακόμη και όλα τα κέρδη της πρώτης χρονιάς. Και όποιος αντέξει…

Αφού αποδεχτεί το πόσο εχθρικό έχει γίνει το νέο περιβάλλον, ο επιτηδευματίας θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του για να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Για παράδειγμα, δεν έχει κανένα νόημα πλέον ο ιδιοκτήτης ομόρρυθμης εταιρείας να τηρεί διπλογραφικά βιβλία καθώς και θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, και θα καταβάλλει φόρο μερισμάτων σαν να είχε ανώνυμη εταιρεία, ΙΚΕ, ή ΕΠΕ. Από την άλλη, για μικρά ποσά κερδοφορίας της τάξεως των 5.000-30.000 ευρώ, η πιο οικονομική λύση μάλλον είναι η ατομική επιχείρηση.

Είτε πρόκειται να ασκήσετε τώρα για πρώτη φορά επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε αναζητάτε λύση για μετατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, το ακόλουθο crash test θα βοηθήσει.

Με βάση κλίμακα

Ατομική Vs Προσωπική: Το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά όσον αφορά στη φορολόγηση και των ατομικών αλλά και των προσωπικών επιχειρήσεων.

  1. Οι ατομικές επιχειρήσεις (αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες) φορολογούνται πλέον με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς όμως να έχουν δυνατότητα χρήσης της έκπτωσης φόρου. Οι συντελεστές της φορολογικής κλίμακας κυμαίνονται από 22% (για κέρδη έως 20.000), κλιμακώνονται στο 29% (για κέρδη από 20.000 έως 30.000 ευρώ), από τις 30.000 έως τις 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 37% και καταλήγει στο 45% για τα κέρδη άνω των 40.000 ευρώ.
  2. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% ανεξαρτήτως ύψους κερδών.

Τόσο στις ατομικές όσο και στις προσωπικές επιχειρήσεις, το ασφαλιστικό καθεστώς θα είναι κοινό. Δηλαδή, επί των καθαρών κερδών, πριν υπολογιστούν οι φόροι, θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με συντελεστή τουλάχιστον 26,95% μόνο για την κύρια ασφάλιση και τον κλάδο υγείας. Άρα, το θέμα των εισφορών, δεν επηρεάζει τη σύγκριση των ατομικών επιχειρήσεων με τις προσωπικές. Ούτε καν ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών που θα ισχύσει από 1/1/2018 δεν αλλάζει τα δεδομένα. Απλώς η επιβάρυνση θα είναι μεγαλύτερη και για τις ατομικές και τις προσωπικές καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους, δεν θα αφαιρούνται από τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών της νέας χρονιάς. Τι δείχνουν τα νούμερα;

Α. Για κέρδη έως και 44.000 ευρώ τον χρόνο, η ατομική επιχείρηση συμφέρει περισσότερο συγκριτικά με την προσωπική καθώς ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα: ακόμη και 7 ποσοστιαίων μονάδων. Ενδεικτικά, για κέρδη 10.000 ευρώ, ο φόρος στην ατομική επιχείρηση βγαίνει 2.200 ευρώ και στην ομόρρυθμη 2.900 ευρώ. Στις 20.000 ευρώ, η ατομική έχει φόρο 4.400 ευρώ και στην προσωπική 5.800 ευρώ. Στις 30.000 ευρώ, η ατομική επιχείρηση επιβαρύνεται με 7.300 ευρώ και στην προσωπική με 8.700 ευρώ. Ακόμη και στις 40.000 ευρώ, η ατομική έχει φόρο 11.000 ευρώ με την προσωπική να επιβαρύνεται με 11.600 ευρώ.

Β. Για κέρδη υψηλότερα των 44.000 ευρώ, είναι σαφές ότι η προσωπική εταιρεία έχει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Στις 50.000 ευρώ η ατομική έχει φόρο 15.500 ευρώ και η προσωπική 14.500 ευρώ.

Προσωπική εταιρεία vs νομικό πρόσωπο:

Υπάρχουν δύο ουσιαστικές διαφορές: οι μέτοχοι της ΙΚΕ, ή της ΑΕ δεν θα επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές (σ.σ. πλην των μετόχων των ΑΕ με ποσοστό άνω του 3% οι οποίοι θα μετέχουν ταυτόχρονα και στο ΔΣ της εταιρείας) σε αντίθεση με τους ομόρρυθμους εταίρους οι οποίοι θα πληρώνουν κανονικά βάσει των κερδών που θα τους απομένουν. Έτσι, για κέρδη 100.000 ευρώ, η ομόρρυθμη εταιρεία αφήνει καθαρά 50.620 ευρώ σε αντίθεση με την ΙΚΕ η οποία αφήνει καθαρά 55.609 ευρώ. Για ακόμη μεγαλύτερα ποσά, η πλέον συμφέρουσα λύση όμως είναι η ομόρρυθμη εταιρεία. Ο λόγος; Από τις 70.320 ευρώ και πάνω, δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, η ομόρρυθμη εταιρεία γίνεται πιο συμφέρουσα λύση καθώς δεν επιβαρύνεται με τον φόρο 15% επί των μερισμάτων. Για κέρδη 300.000 ευρώ, η ομόρρυθμη αφήνει 165.551 ευρώ καθαρά μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών ενώ η ΙΚΕ 163.529 ευρώ.