Πογκρόμ κατά των οφειλετών του δημοσίου -Ποια είναι τα νέα μέτρα

Αλλάζουν οι 100 δόσεις αλλά και οι 12 δόσεις - Τροποποιείται ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και έρχονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για οφειλές στο δημόσιο

Πογκρόμ κατά των οφειλετών του δημοσίου -Ποια είναι τα νέα μέτρα

Και αυστηροποίηση της ρύθμισης των 100 δόσεων και ακόμη περισσότερες κατασχέσεις καταθέσεων ή εις χείραν τρίτου, και ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για το δημόσιο, και νέος αυστηρότερος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και νέος ηλεκτρονικός «μεγάλος αδερφός» για να φαίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού όσοι έχουν χρήματα ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία στην άκρη αλλά χρωστούν ταυτόχρονα στο δημόσιο. Το οικονομικό επιτελείο θα παραμείνει και το 2018 πιστό στη... γραμμή του «σκληρού ρόκ» απέναντι στους οφειλέτες του δημοσίου. 

Δεν είναι επιλογή αλλά... υπακοή στις εντολές των δανειστών οι οποίοι τρία χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΖΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να τον... τιμωρούν για την υπερήφανη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015 και τη χαριστική ρύθμιση των 100 δόσεων. «Πρέπει οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα να μάθουν να σέβονται και, γιατί όχι, να φοβούνται τις φορολογικές αρχές» επισημαίνει Ευρωπαίος αξιωματούχος δίνοντας τον τόνο. Το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο έχουν γίνει ένα εκατομμύριο κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών είναι μόνο η... αρχή. Το πογκρόμ εις βάρος των οφειλετών θα συνεχιστεί με μια σειρά από μέτρα τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

·Η αυστηροποίηση της ρύθμισης των 100 δόσεων. Από 1/1/2018 όποιος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις προκειμένου να μην χαθεί η ρύθμιση και να μην αναβιώσουν οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που διαγράφηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης. Το πώς ακριβώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα, γίνεται κατανοητό μέσα από τα ακόλουθα παραδείγματα:

1.Φορολογούμενος είχε εντάξει τις οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει εγκαίρως τα ποσά των δόσεών του και όλες τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν. Στις 31/1/2018 εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της τελευταίας δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017. Ο οφειλέτης εντάσσει αυτή τη δόση στην πάγια ρύθμιση, απευθυνόμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις 25/1/2018 (εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν τις 31/1/2018). Στην περίπτωση αυτή,διατηρεί και τη ρύθμιση των 100 δόσεωνεπειδή η ένταξη σε ρύθμιση της νέας οφειλήέγινε εμπρόθεσμα

2.Φορολογούμενος είχε εντάξει τις οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και έκτοτε αποπληρώνει εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεών του και όλες τις νέες οφειλές που προκύπτουν. Ο ίδιος οφειλέτης όμως, πληρώνειεκπρόθεσμαστις 5/2/2018 το Φ.Π.Α. της επιχείρησής του που έληγε στις 31/1/2018,χάνοντας στην περίπτωση αυτή τη ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς η νέα οφειλή,δεν εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα

·Μέσα στο 2018, η εφορία θα κάνει το επόμενο βήμα χτυπώντας μετά τις καταθέσεις και τους μισθούς και τα ακίνητα. Στο αναθεωρημένο μνημόνιο, υπάρχει ρητήρη δέσμευση να επεκταθούν και στο δημόσιο οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δεν εξαιρεί κανένα ακίνητο από τον πλειστηριασμό οπότε είναι πολύ πιθανό, αν κάποιος δεν κινήσει διαδικασίες προστασίας (βασικά μέσω του νόμου Κατσέλη που είναι το τελευταίο... καταφύγιο). Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα ακολουθήσει τουλάχιστον για το 2018 τον κανόνα με «επίθεσης κατά κύριο λόγο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές» ώστε να μην θιγούν μικροοφειλέτες με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την κύρια κατοικία τους.

·Η επιλογή των οφειλετών εις βάρος των οποίων θα κινηθούν οι διαδικασίες κατάσχεσης ακινήτων, θα επιδιωχθεί να γίνει πιο «στοχευμένη» με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Όλες οι βάσεις δεδομένων θα διασυνδεθούν ώστε οι φορολογικές αρχές να έχουν πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των οφειλετών. Η διασύνδεση θα αφορά εκτός από τις τράπεζες, τις χρηματιστηριακές αρχές, τα ασφαλιστικά ταμεία, το Κτηματολόγιο κλπ. Ο σκοπός της διασύνδεσης –ήδη προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός με προοπτική όλα να είναι έτοιμα μέσα στο 2018- είναι τα περιουσιακά στοιχεία να εντοπίζονται με το πάτημα ενός κουμπιού και οι κατασχέσεις να γίνονται με συνοπτικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

·Μνημονιακή υποχρέωση αποτελεί και η εκ νέου αλλαγή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ο ΚΕΔΕ είναι το «ευαγγέλιο» των κατασχέσεων τόσο για τις εφορίες όσο και για τα ασφάλιστικά ταμεία. Ο εκσυγχρονισμός που αποτελεί «προαπαιτούμενο» για την ολοκλήρωση της επόμενης αξιολόγησης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν εκπνεύσει το 4ομνημόνιο δηλαδή πριν από τον Αύγουστο του 2018, θα συνδυαστεί με την διασύνδεση των εισπρακτικών μηχανισμών της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων.