Κρύψτε και … κερδίστε –Δηλώστε και πληρώστε

Πρωτοφανή κίνητρα φοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής – Νέο «δέλεαρ» για απόκρυψη ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Κρύψτε και … κερδίστε –Δηλώστε και πληρώστε

«Κρύψτε και κερδίστε». Ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα δηλώσει στη φορολογική δήλωση του 2018 καθαρά κέρδη έως και 5136 ευρώ για τη χρήση του 2017, δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση από την ενεργοποίηση του νέου συστήματος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1/1/2018. Το πρόσθετο βάρος, περίπου 250 εκατ. ευρώ, θα σηκώσουν αυτοί που θα ξεπεράσουν το όριο εισοδήματος που προαναφέρθηκε.

Όσοι βιαστούν να μιλήσουν για… ψίχουλα καλύτερα να μην βιαστούν καθώς ο συνολικός αριθμός των επαγγελματιών που θα παραμείνουν στο «απυρόβλητο» ξεπερνά το 70% του συνόλου ενώ οι 9 στους 10 επαγγελματίες, είτε θα μείνουν αδιάφοροι από την αλλαγή του νέου τρόπου υπολογισμού είτε θα υποστούν μικρές επιβαρύνσεις της τάξεως των …8-9 ευρώ τον μήνα. Τον λογαριασμό θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν οι λιγοστοί ειλικρινείς που θα εμφανίσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα: για κέρδη της τάξεως των 20.000 ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές θα «φουσκώσουν» περίπου κατά 8% ή κατά 350 ευρώ λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού ενώ οι λιγοστοί που θα δηλώσουν εισοδήματα 50.000 ευρώ και πάνω, θα υποστούν διψήφια ποσοστά αύξησης στις ασφαλιστικές εισφορές με την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση να ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και τα 1500 ευρώ. Δυστυχώς για τους επαγγελματίες, το μεγάλο χτύπημα θα επέλθει από την 1/1/2019 με τις ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται ακόμη και πάνω από 25% λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού.

Ακόμη και για κέρδη της τάξεως των 20.000 ευρώ, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για δύο χρόνια συνεχόμενων αυξήσεων στις επιβαρύνσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Το 2018, για κέρδη της τάξεως των 20.000 ευρώ, το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο κράτος για φόρους και εισφορές θα ανέλθει στα 8700 ευρώ ή περίπου στο 43,5% του συνολικού εισοδήματος ενώ από το 2019, οι επιβαρύνσεις θα ανέβουν ακόμη περισσότερο στα 9311 ευρώ ή στο 46,5% των συνολικών καθαρών κερδών. Είναι προφανές ότι το κίνητρο για την απόκρυψη εισοδήματος γίνεται πλέον τεράστιο καθώς ο φορολογούμενος ελεύθερος επαγγελματίας που θα δηλώσει κέρδη 20.000 ευρώ, στην πραγματικότητα θα πρέπει να συμβιβαστεί με 775 ευρώ καθαρά σε μηνιαία βάση.

Στο υπουργείο Εργασίας έχουν ήδη κάνει τους υπολογισμούς προκειμένου να εκτιμήσουν τις συνέπειες από την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών καθώς το νέο μέτρο θα χρειαστεί… επικοινωνιακή διαχείριση. Τα επιχειρήματα που αναμένεται να επικαλεστεί είναι λίγο πολύ αναμενόμενα: ενεργοποιείται ένα νέο μέτρο το οποίο θα αφήσει στο απυρόβλητο ή θα επηρεάσει ελάχιστα τους πολλούς και θα επιβαρύνει τους λίγους και «έχοντες». Το επιχείρημα αυτό πάσχει σε δύο σημεία:

  1. Πρώτον είναι αληθές μόνο όσον αφορά στο 2018. Από την 1/1/2019, θα υπάρξουν επιβαρύνσεις ακόμη και για αυτούς που θα εμφανίσουν κέρδη της τάξεως των 6000-7000 ευρώ. Στο επίπεδο των 7000 ευρώ, οι εισφορές από τα 1887 ευρώ ετησίως που είναι φέτος, θα φτάσουν το 2019 στα 2395 ευρώ.
  1. Δεύτερον το να επιχειρηθεί η είσπραξη των προϋπολογισμένων εσόδων της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ από μερικές δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες, μπορεί να προκαλέσει τεράστια οικονομικά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολιογισμού καθώς η απόκρυψη εισοδημάτων λόγω υψηλών εισφορών, μπορεί να μην επηρεάζει άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία (σ.σ λόγω του ότι οι 9 στους 10 πληρώνουν ούτως ή άλλως το ελάχιστο ποσό εισφορών) αλλά «χτυπάει» τα φορολογικά έσοδα.

Οι αλλαγές στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους όσους θα δηλώσουν κέρδη άνω των 5136 ευρώ μέσα στη χρήση του 2017 οφείλεται στο εξής: ενώ για φέτος η βάση υπολογισμού των εισφορών είναι τα κέρδη του 2016 μείον τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016, για του χρόνου, οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του αθροίσματος των καθαρών κερδών με τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017 . Το μόνο θετικό για το 2018 είναι ότι επί του αθροίσματος αυτού θα γίνει μια έκπτωση 15% μόνο για το 2018. Από το 2019, δεν θα υπάρχει ούτε αυτή. Έτσι, για κέρδη 20.000 ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές θα αυξηθούν από τα 4305,41 ευρώ το 2017, στα 4.581,5 ευρώ το 2018 και στα 5390 ευρώ το 2019 ενώ για κέρδη 30.000 ευρώ οι εισφορές από τα 7000 ευρώ του 2017 θα περιοριστούν ελαφρά στα 6.872,25 ευρώ το 2018 και θα εκτοξευτούν στα 8085 ευρώ το 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ