Έως 31 Οκτωβρίου η αποκάλυψη των αδήλωτων κεφαλαίων

Δόθηκε παράταση

Έως 31 Οκτωβρίου η αποκάλυψη των αδήλωτων κεφαλαίων

Παράταση της προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης κατά ένα μήνα προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στη Βουλή

Tο υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με την οποία παρατείνεται για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων υπαγωγής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων και τακτοποίησης φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Με την ίδια τροπολογία γίνεται σύντμηση και του χρόνου που έχουν οι φορολογούμενοι στη διάθεσή τους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στο πλαίσιο της ρύθμισης όταν τους κοινοποιείται φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Συγκεκριμένα η προθεσμία από τις 90 ημέρες μειώνεται στις 15.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση έχει σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ικανοποιητικά αποτελέσματα καθώς υπολογίζεται ότι ήδη έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι άνω των περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Εφόσον η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών έχει γίνει μέχρι σήμερα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 90 ημερών από την υποβολή των δηλώσεων,αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά το αργότερο μέχρι 30 ημέρες από τη δημοσίευση των νέων διατάξεων.