Γιατί άνοιξε "τρύπα" στα φορολογικά έσοδα, γιατί θα μας ζητήσουν 5 δισ. ευρώ τον μήνα

Ποιοι κωδικοί του προϋπολογισμού χτυπήθηκαν από το κίνημα "δεν μπορώ να πληρώσω"

Γιατί άνοιξε "τρύπα" στα φορολογικά έσοδα, γιατί θα μας ζητήσουν 5 δισ. ευρώ τον μήνα

Τα φορολογικά έσοδα του 7μηνου ανήλθαν στα 24,08 δις. ευρώ εμφανίζοντας μικρή αρνητική απόκλιση μόλις επτά εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα Αυγούστου-Δεκεμβρίου, θα πρέπει να εισπραχθούν επιπλέον 24,163 δις. ευρώ ή 4,832 δις. ευρώ μηνιαίως αποκλειστικά από φόρους προκειμένου να κλείσει χωρίς απόκλιση ο φετινός προϋπολογισμός στο σκέλος των εσόδων.

Στους άμεσους φόρους, καταγράφηκε υστέρηση 237 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο καθώς εισπράχθηκαν 9,284 δις. ευρώ έναντι στόχου 9,521 δις. ευρώ. Η επιδείνωση τον Ιούλιο ήταν πολύ μεγάλη καθώς στο εξάμηνο, το υπουργείο Οικονομικών κατέγραφε υπέρβαση έναντι στου στόχου στα έσοδα από την άμεση φορολογία της τάξεως των 127 εκατ. ευρώ. Η βασική αιτία της επιδείνωσης, ήταν οι εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος. Τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, καταγράφηκε πολύ μεγάλη υστέρηση από τον πρώτο κιόλας μήνα καταβολής του φόρου. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία καθώς, παραδοσιακά, οι εισπράξεις του Ιουλίου είναι ενισχυμένες λόγω…. τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 700.000 φορολογούμενοι από τους περίπου 2,5 εκατομμύρια που παρέλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό, έχουν ήδη αποπληρώσει το σύνολο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της φετινής χρονιάς, κυρίως μέσω της πιστωτικής τους κάρτας. Αυτό όμως σημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο, επίσης καθοριστικό μήνα για την πορεία των εσόδων, δεν θα προσέλθουν στα γκισέ των τραπεζών. Ειδικότερα, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η πορεία των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος και τους λοιπούς άμεσους φόρους ήταν η εξής:

  1. Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων καταγράφηκε υστέρηση 338 εκατ. ευρώ στο 7μηνο έναντι υστέρησης 123 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Δηλαδή, μόνο στο επτάμηνο, υπήρξε υστέρηση 215 εκατ. ευρώ. Στο επτάμηνο, συγκεντρώθηκαν 4,446 δις. ευρώ έναντι στόχου 4,784 δις. ευρώ και με τον πήχη για την φετινή χρονιά να διαμορφώνεται στα 9,265 δις. ευρώ με βάση τον αναθεωρημένο στόχο του μεσοπρόθεσμου. Προκαλεί εντύπωση ότι οι εισπράξεις φέτος, στο επτάμηνο, είναι αντίστοιχες με του περυσινού επταμήνου παρά την κατακόρυφη αύξηση των φορολογικών συντελεστών. ‘
  2. Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, καταγράφηκε υστέρηση 43 εκατ. ευρώ στο 7μηνο (σ.σ συγκεντρώθηκαν 953 εκατ. ευρώ έναντι στόχου ενός δις. ευρώ) τη στιγμή που στο εξάμηνο υπήρχε υπέρβαση 114 εκατ. ευρώ. Μόνο μέσα στον Ιούλιο, καταγράφηκε πολύ μεγάλη υστέρηση έναντι του στόχου, της τάξεως των 161 εκατ. ευρώ.
  3. Στους λοιπούς άμεσους φόρους, η υστέρηση στο επτάμηνο έφτασε στα 101 εκατ. ευρώ (είσπραξη 1,137 δις. ευρώ έναντι στόχου 1,238 δις. ευρώ) τη στιγμή που στο εξάμηνο η «τρύπα» δεν ξεπερνούσε τα 15 εκατ. ευρώ.
  4. Οι φόροι στην περιουσία υπεραποδίδουν κατά 136 εκατ. ευρώ (έναντι 90 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο) καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, εισπράχθηκαν 736 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 599 εκατ. ευρώ. Προφανώς όμως, τα δύσκολα είναι μπροστά καθώς ο ΕΝΦΙΑ θα βεβαιωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα και από τον Σεπτέμβριο θα φανεί το κατά πόσο θα μπορεί να επιτευχθεί ο φετινός στόχος των 3,317 δις. ευρώ που έχει τεθεί για τη φετινή χρονιά.
  5. Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων ετών –ουσιαστικά τα έσοδα από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και οι κατασχέσεις καταθέσεων- αναδεικνύονται σε ολοένα και μεγαλύτερο στήριγμα για τον φετινό προϋπολογισμό καθώς οι εισπράξεις στο 7μηνο κινούνται 130 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο (1,353 δις. ευρώ έναντι στόχου 1,223 δις. ευρώ). Στο εξάμηνο, η υπέρβαση ήταν 100 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι και ο Ιούλιος έκλεισε 30 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Στην έμμεση φορολογία εμφανίζεται υπέρβαση στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ με τις εισπράξεις να ανέρχονται στα 14,796 δις. ευρώ έναντι στόχου 14,566 δις. ευρώ. Στην πραγματικότητα βέβαια, υπάρχει υστέρηση καθώς τα έσοδα από τον ΦΠΑ είναι ενισχυμένα –όπως προαναφέρθηκε- με τα 296 εκατ. ευρώ το ΦΠΑ της Fraport. Ειδικότερα, οι επιδόσεις στην έμμεση φορολογία ανά κωδικό, έχουν ως εξής:

  1. Στον ΦΠΑ παρατηρείται στο επτάμηνο υπέρβαση στόχου κατά 184 εκατ. ευρώ με τις εισπράξεις να ανέρχονται στα 9,03 δις. ευρώ έναντι στόχου 8,845 δις. ευρώ. Ο Ιούλιος δεν πήγε καλά για τον ΦΠΑ με αποτέλεσμα η υπεραπόδοση να περιοριστεί από τα 244 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο στα 184 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών εισπράχθηκαν 25 εκατ. ευρώ λιγότερα έναντι του στόχου (1,046 δις. ευρώ έναντι στόχου 1,07 δις. ευρώ) ενώ στον ΦΠΑ καπνικών προϊόντων τα έσοδα υστέρηση κατά 25 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (301 εκατ. ευρώ έναντι 326 εκατ. ευρώ στόχου). Στον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων από όπου προέρχεται και ο κύριος όγκος των εισπράξεων, καταγράφηκε υπέρβαση 234 εκατ. ευρώ έναντι 247 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Έτσι, τον Ιούλιο υπήρξε μικρή υστέρηση περίπου 13 εκατ. ευρώ.
  2. Στους φόρους κατανάλωσης, η υστέρηση διευρύνθηκε στο 7μηνο στα 93 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. ευρώ που ήταν στο εξάμηνο δηλαδή περίπου κατά 80 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Βασική αιτία, οι λοιποί ειδικοί φόροι κατανάλωσης οι οποίοι απέφεραν 150 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,389 δις. ευρώ έναντι 1,54 δις. ευρώ). Η εικόνα των εσόδων στα καπνικά προϊόντα μετά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, γίνεται ολοένα και χειρότερη. Στο εξάμηνο, η υστέρηση από τον ειδικό φόρο στα καπνικά προϊόντα περιοριζόταν στα 54 εκατ. ευρώ και μέσα σε έναν μήνα η «τρύπα» διευρύνθηκε κατά 96 εκατ. ευρώ.
  3. Θετικά συμβάλλουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και οι έμμεσοι φόροι παρελθόντων ετών με τις εισπράξεις να ανέρχονται στο επτάμηνο στα 694 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 589 εκατ. ευρώ και την υπέρβαση να φτάνει στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 68 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ