Γιατί πρέπει να ξεχάσετε τις επιστροφές φόρου

Ενεργοποιεί εγκύκλιο-φωτιά το υπουργείο Οικονομικών

Γιατί πρέπει να ξεχάσετε τις επιστροφές φόρου

Δικαιούστε επιστροφή χρημάτων από το ελληνικό Δημόσιο; Ξεχάστε αυτά που ξέρατε! Ακόμη και πρέπει να εισπράξετε «ψίχουλα» όπως για παράδειγμα από επιστροφή φόρου εισοδήματος θα πρέπει να περάσετε όπως λέει και ο λαός μας «από σαράντα κύματα».

 

Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη ενεργοποιούνται διατάξεις του ν.4446 που ψήφισε η Βουλή τον Δεκέμβριο του 2016.

Στην εγκύκλιο δίνονται σαφείς οδηγίες σε όλους τους φορείς του δημοσίου για το πώς θα κάνουν στο εξής τις πληρωμές από όλους τους κρατικούς φορείς, προκειμένου να εγκριθούν ως νόμιμες.

Ανάμεσα στις μεγάλες ανατροπές που προκύπτουν, περιλαμβάνεται και ο ενδελεχής έλεγχος των δικαιούχων είσπραξης χρηματικών ενταλμάτων από το δημόσιο, ακόμα και αν πρόκειται για μικροποσά.

Το υπουργείο Οικονομικών θέτει άμεσα σε εφαρμογή την διάταξη που προβλέπει αυτόματος συμψηφισμούς επιστροφών φόρου με οφειλές στο δημόσιο λήγοντας οριστικά ένα καθεστώς ασάφειας για το θέμα.

Τούτο διότι μέχρι και το 2016 για να είναι σίγουρος κάποιος για τον συμψηφισμό της επιστροφής κάτω από 1500 ευρώ του με οφειλές στο δημόσιο έπρεπε να κάνει αίτηση. Διαφορετικά ήταν στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εφόρου αν θα προχωρήσει σε αυτόματο συμψηφισμό ή ο φορολογούμενος θα πλήρωνε πρόστιμα και προσαυξήσεις για καθυστερούμενες οφειλές.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

- για ακαθάριστο (μικτό) ποσό πάνω από 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο, δεν εξοφλείται κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής από το δημόσιο, χωρίς την ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας η οποία αναζητείται αυτεπάγγελτα. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση της σύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών με του Ε.Φ.Κ.Α. η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ίδιο τον δικαιούχο. Για τον έλεγχο της ασφαλιστικής ενημερότητας θα δοθούν νεότερες οδηγίες

- κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των 1.500 ευρώ κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, πρέπει να ελέγχεται αν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με χρέη του δικαιούχοι προς το δημόσιο. Εξαιρείται όμως κάθε ποσό που είναι ακατάσχετο ή δεν υπόκειται σε συμψηφισμό.

- η σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των δικαιούχων ληπτών των χρημάτων του εντάλματος, όταν υπάρχουν οφειλές, είναι: 1. Ελληνικό Δημόσιο, 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί, 3. Κατάσχοντες/ εκδοχείς κατά χρονολογική σειρά πρωτοκόλλου της οικονομικής υπηρεσίας

Σε περίπτωση που δικαιούχος της δαπάνης απεβίωσε, το χρηματικό ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του θανόντα, εφόσον υφίστανται ενεργός ΑΦΜ και τραπεζικός λογαριασμός αυτού, πλην όμως η σχετική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού παράγεται στο όνομα των κληρονόμων, εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του δημοσίου ως λήπτες του ποσού. Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ενεργού ΑΦΜ και τραπεζικού λογαριασμού, εκδίδονται εντάλματα με δικαιούχο κάθε κληρονόμο χωριστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ