Άφαντο το «μαύρο χρήμα» παρά τις ρυθμίσεις

Άφαντο το «μαύρο χρήμα» παρά τις ρυθμίσεις

Μπορεί το υπουργείο Οικονομικών να έδωσε παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην «εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων» , πλην όμως, οι φορολογούμενοι που «σπεύδουν» να επωφεληθούν από αυτήν είναι για να κλείσουν τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» τους με την Εφορία που δε σχετίζονται με «μαύρο» χρήμα.

Καθημερινά την εφορία κατακλύζουν φορολογούμενοι οι οποίοι επιδιώκουν να κάνουν χρήση της ρύθμισης προκειμένου να κλείσουν παλιές αλλά και νεότερες εκκρεμείς υποθέσεις τους με την εφορία.
Πολλοί φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τη ρύθμιση και σαν συνολική περαίωση των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων με την εφορία, υποβάλλοντας κάθε είδους εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση.

Συγκεκριμένα, η δήλωση της εθελούσιας αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων οικονομικών ετών αφορά το φόρο εισοδήματος, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, το Φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ,ΦΜΑΠ) καθώς και την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Πολλοί βέβαια φορολογούμενοι προτιμούν να καταβάλλουν ποσοστό 50% ή και 60% του κεφαλαίου τους προκειμένου να γλιτώσουν από ποινικές κυρώσεις ή φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες μπορούν να φτάνουν ακόμα και το 120% του κεφαλαίου που απέκρυψαν από την εφορία.

Στην πλειονότητα τους οι φορολογούμενοι οι οποίοι αποκαλύπτουν αδήλωτα κεφάλαια ρυθμίζουν την οφειλή σε 12 μηνιαίες δόσεις, στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης οφειλών. Η δήλωση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται χειρόγραφα στην εφορία.

Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση έχουν υπαχθεί περίπου 49.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκάλυψαν στις φορολογικές αρχές αδήλωτα κεφάλαια σχεδόν 2,5 δισ. Οι φόροι που έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα αγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ