Σπέρνουν φόρους, θερίζουν ...τρύπες

Σπέρνουν φόρους, θερίζουν ...τρύπες
Σοβαρή υστέρηση έναντι των στόχων που είχαν τεθεί στα έσοδα από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και φόρους κατανάλωσης αποκαλύπτουν τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο τετράμηνο.

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα του 4μηνου, διαμορφώθηκαν οριακά πάνω από τον στόχο -12,361 δις. ευρώ έναντι στόχου 12,288 δις. ευρώ- κυρίως εξαιτίας της υπερ-είσπραξης φόρων από άμεσους και έμμεσους φόρους παρελθόντων ετών. Σε επίπεδο καθαρών εσόδων τακτικού προϋπολογισμού, το υπουργείο Οικονομικών κατέγραψε υστέρηση 161 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ενώ σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού η υστέρηση φτάνει στα 827 εκατ. ευρώ λόγω της μεγάλης υστέρησης που καταγράφεται στα έσοδα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.Πάντως, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 1,726 δις. ευρώ έναντι στόχου 798 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της υπερσυγκράτησης των δαπανών κατά 1,728 δις. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα αναλυτικά στοιχεία, αποδεικνύουν ότι παρατηρείται για έναν ακόμη μήνα υστέρηση φορολογικών εσόδων στους κωδικούς όπου έγιναν και οι αυξήσεις φορολογικών συντελεστών. Προς το παρόν τουλάχιστον, τα μέτρα δείχνουν να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα και ενώ τα δύσκολα είναι μπροστά: σε ποσοστό άνω του 60% τα φορολογικά έσοδα θα βεβαιωθούν στο β’ εξάμηνο της χρονιάς. Έτσι, στο 4μηνο, καταγράφηκαν, στο σκέλος των φορολογικών εσόδων, οι ακόλουθες αρνητικές αποκλίσεις έναντι των στόχων:

 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 190 εκατ. ευρώ ή 8,7%. Συγκεντρώθηκαν 1,985 δις. ευρώ έναντι στόχου 2,175 δις. ευρώ. Στο φετινό πρώτο τετράμηνο, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έγινε με βάση τη νέα κλίμακα και το χαμηλότερο αφορολόγητο ωστόσο οι στόχοι προς το παρόν δεν επιτυγχάνονται.
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 4,1%, με την είσπραξη να φτάνει στα 611 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 636 εκατ. ευρώ. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται φέτος με υψηλότερο συντελεστή σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
 • ΦΠΑ καπνού κατά 60 εκατ. ευρώ ή 30,4%. Συγκεντρώθηκαν 138 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 198 εκατ. ευρώ.
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 143 εκατ. ευρώ ή 3,4%. Παρά την αύξηση του ΦΠΑ από το 23% στο 24%, συγκεντρώθηκαν 4,109 δις. ευρώ έναντι στόχου 4,253 δις. ευρώ.
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 102 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 180 εκατ. ευρώ ή 21,7%. Το πρόβλημα συνίσταται κυρίως στις μειωμένες προμήθειες από τσιγάρα γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα οι εισπράξεις να περιοριστούν στα 647 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 827 εκατ. ευρώ.
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 10,6% με τα έσοδα να περιορίζονται στα 100 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 112 εκατ. ευρώ.

Σε συγκεκριμένους κωδικούς, υπήρξαν υπεραπόδοση εσόδων με αποτέλεσμα να καλυφθούν οι αποκλίσεις που προαναφέρθηκαν. Κατά κύριο λόγο οι «τρύπες» έκλεισαν με τους φόρους προηγούμενων ετών ενώ οι υπερβάσεις κωδικό προς κωδικό έχουν ως εξής:

 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 68,9%
 • Φόροι στην περιουσία κατά 182 εκατ. ευρώ ή 50,2%,
 • Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 275 εκατ. ευρώ ή 44,2%,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 8,1%,
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 19,9%,
 • Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 68,7%,
 • Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 39,8%,
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 192 εκατ. ευρώ ή 66,2%,
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 534 εκατ. ευρώ ή 41,8%,
 • Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 19%,
 • Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Αν απομονωθούν τα στοιχεία του Απριλίου, προκύπτει ότι οι αποκλίσεις στους βασικούς κωδικούς των εσόδων διευρύνονται καθώς τα βασικά ανοίγματα μόνο κατά τον συγκεκριμένο μήνα, ήταν τα εξής:

 • στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 40 εκατ. ευρώ,
 • στο Φόρο Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 17 εκατ. ευρώ,
 • στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 43 εκατ. ευρώ,
 • στο ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ,
 • στους ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 96 εκατ. ευρώ,
 • στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 36 εκατ. ευρώ,

Θετικές αποκλίσεις κατά τον μήνα Απρίλιο, ήταν οι εξής:

 • των φόρων στην περιουσία κατά 44 εκατ. ευρώ,
 • των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 41 εκατ. ευρώ,
 • του τέλους ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,
 • των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 23 εκατ. ευρώ,
 • των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 65 εκατ. ευρώ,
 • των εσόδων αποκρατικοποιήσεων κατά 881 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Απρίλιο εισπράχθηκε ποσό 893 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, που αποτελεί μέρος του τιμήματος των 1.234 εκατ. ευρώ, που είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017 ότι θα εισπραττόταν στο Μάρτιο.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2017 ανήλθαν στα 16,442 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,728 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (18,170 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,907 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,159 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 85 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 169 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 150 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά 134 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 332 εκατ. ευρώ και τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 164 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 77 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,660 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,491 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 403 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 284 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το ισοζύγιο

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,142 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 973 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 2,042 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,726 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,906 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,300 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 827 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,558 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 161 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,262 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 284 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (978 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 742 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ