Αυτά είναι τα εισοδήματα των Ελλήνων - Ο αναλυτικός πίνακας ανά... ΑΦΜ

Αυτά είναι τα εισοδήματα των Ελλήνων - Ο αναλυτικός πίνακας ανά... ΑΦΜ
Περίπου 6,44 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι, περίπου οι 3 στους 4 που εμφανίζονται στα αρχεία της εφορίας, δήλωσαν το 2016 εισοδήματα κάτω από 1000 ευρώ τον μήνα. Περίπου οι 4 στους 10 –ή 3,4 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα- δηλώνουν ακόμη και κάτω από 5000 ευρώ τον χρόνο δηλαδή αποδοχές που τους κατατάσσουν αρκετά κάτω από το όριο της φτώχειας. Το αποτέλεσμα είναι τα φορολογικά βάρη να συγκεντρώνονται στους ώμους των ολίγων: Τα 1.089.920  νοικοκυριά που δηλώνουν οικογενειακά εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως, πληρώνουν συνολικά 6,192 δις. ευρώ. Δηλαδή το 17,6% των φορολογουμένων, πληρώνουν το 77,13% του συνόλου των φόρων Τα ευρήματα προκύπτουν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2016 στην οποία προχώρησαν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αυτά στα οποία στηρίχθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αποδείξει ότι «οι μισοί Έλληνες δεν πληρώνουν φόρο» προκειμένου να επιβάλλει τελικώς τη μείωση του αφορολογήτου πιθανότατα από το 2020. Τι δείχνουν τα στατιστικά όσον αφορά στην κατανομή των φορολογικών βαρών;
 1. Το 26,3% των νοικοκυριών δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Δηλαδή, απαλλάσσονται κάθε επιβάρυνσης περίπου 1,626.660 νοικοκυριά παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν εισοδήματα 7,477 δις. ευρώ.
 2. Το 17,7% των νοικοκυριών πληρώνουν φόρο μέχρι και 15 ευρώ. Και αυτά τα νοικοκυριά που είναι 1.094.939, δηλώνουν εισοδήματα 7,26 δις. ευρώ.
 3. Φόρο κάτω από 150 ευρώ τον χρόνο πληρώνουν 3.251.000 νοικοκυριά ήτοι το 52,5% του συνόλου
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καταγράφει αύξηση στον αριθμό των νοικοκυριών  που δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. Ήταν μόλις 15.944 άτομα το 2012 και πλέον ο αριθμός τους έχει αυξηθεί στα 18.223 άτομα με βάση τα στοιχεία του 2016. Το δηλωθέν εισόδημα των 82,1 δις. ευρώ προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους πηγές:
 1. Τα 6,052 δις. ευρώ από ακίνητα
 2. Τα 3,77 δις. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
 3. Τα 4,676 δις. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
 4. Τα 1,25 δις. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
 5. Τα 59,4 δις. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
 6. Τα 6,943 προήλθαν από τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (δηλαδή είναι θεωρητικό εισόδημα το οποίο δεν υπάρχει αλλά επιβάλλεται φόρος και επί αυτού). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 6,9 δις. ευρώ του τεκμαρτού εισοδήματος, τα 6,6 δις. ευρώ βαραίνουν τους φτωχούς οι οποίοι δηλώνουν ατομικό εισόδημα έως και 10-11.000 ευρώ τον χρόνο.
Όσον αφορά στην κατανομή των εισοδημάτων αυτή έχει ως εξής:
 1. 3.410.834 άτομα δήλωσαν εισόδημα έως 5000 ευρώ τον χρόνο
 2. 2.506.882 άτομα δήλωσαν εισόδημα από 5000 έως 10.000 ευρώ τον χρόνο
 3. 524.871 άτομα δήλωσαν εισόδημα από 10.000 έως 12.000 ευρώ τον χρόνο
 4. 15.000 έως 20.000 ευρώ δήλωσαν 880.725 άτομα
 5. 718.269 άτομα δήλωσαν αποδοχές από 20.000 έως 50.000 ευρώ
 6. Εισόδημα από 50.000 έως 100.000 ευρώ εμφανίζουν 59.268 άτομα ενώ
 7. Από 100.000 ευρώ και πάνω, δηλώνουν 18.223 άτομα.
Ο αναλυτικός πίνακας με τα εισοδήματα των Ελλήνων έχει ως εξής:
 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Αριθμός φορολογουμένων 2016  (άτομα)
 _           =       0      845.039
             <  1.000      655.433
   1.000   -  2.000      251.931
   2.000   -  3.000      379.243
   3.000   -  4.000      670.749
   4.000   -  5.000      608.439
   5.000   -  6.000      651.611
   6.000   -  7.000      585.224
   7.000   -  8.000      481.842
   8.000   -  9.000      415.542
   9.000   - 10.000      372.663
  10.000  - 11.000      254.274
  11.000  - 12.000      270.597
  12.000  - 13.000      223.743
  13.000  - 14.000      216.658
  14.000  - 15.000      208.844
  15.000  - 16.000      193.931
  16.000  - 17.000      211.637
  17.000  - 18.000      172.889
  18.000  - 19.000      155.904
  19.000  - 20.000      146.364
  20.000  - 22.000      202.064
  22.000  - 24.000      129.433
  24.000  - 26.000        88.250
  26.000  - 28.000        63.608
  28.000  - 30.000        50.307
  30.000  - 33.000        53.714
  33.000  - 36.000        39.182
  36.000  - 39.000        29.332
  39.000  - 42.000        22.415
  42.000  - 45.000        18.042
  45.000  - 50.000        21.922
  50.000  - 55.000        14.019
  55.000  - 60.000        10.422
  60.000  - 65.000           8.099
  65.000  - 70.000           6.373
  70.000  - 75.000           5.000
  75.000  - 80.000           4.331
  80.000  - 85.000           3.431
  85.000  - 90.000           2.941
  90.000  - 95.000           2.508
  95.000  -100.000           2.144
 100.000 -110.000           3.191
 110.000 -120.000           2.337
 120.000 -130.000           1.859
 130.000 -140.000           1.437
 140.000 -150.000           1.207
 150.000 -160.000              927
 160.000 -170.000              743
 170.000 -180.000              641
 180.000 -200.000           1.036
 200.000 -220.000              783
 220.000 -250.000              814
 250.000 -280.000              594
 280.000 -310.000              450
 310.000 -340.000              348
 340.000 -370.000              265
 370.000 -400.000              189
 400.000 -450.000              249
 450.000 -500.000              207
 500.000 -550.000              141
 550.000 -600.000              111
 600.000 -650.000                71
 650.000 -700.000                66
 700.000 -800.000              109
 800.000 -900.000                89
 900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ              359
 Γενικό Άθροισμα   8.768.317

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ