Ποιους "καίει" το εταιρικό αυτοκίνητο

Ποιους "καίει" το εταιρικό αυτοκίνητο
Φόρους-«φωτιά» καλούνται να πληρώσουν φέτος κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016, οι κάτοχοι εταιρικών αυτοκινήτων καθώς το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τον Δεκέμβριο προβλέπει τη ριζική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της παροχής σε είδος οχήματος.

Χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι, αλλά και διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα που τους παραχωρούν οι εργοδότες τους για να τους διευκολύνουν στην εκτέλεση της εργασίας τους θα χρεωθούν φέτος με επιπλέον φορολογητέο εισόδημα.

Έτσι, όσο πιο ακριβό είναι ένα εταιρικό αυτοκίνητο τόσο υψηλότερος θα είναι ο φόρος.

Ειδικότερα:

*Για εταιρικό αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής Προ Φόρων από 0 έως 12.000 ευρώ το ποσοστό που θα βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα ανέρχεται σε 4%.

*Για εταιρικό αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής Προ Φόρων από 12.001 έως 17.000 ευρώ το ποσοστό που θα βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα ανέρχεται σε 7%.

*Για εταιρικό αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής Προ Φόρων από 17.001 έως 20.000 ευρώ το ποσοστό που θα βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα ανέρχεται σε 14%.

*Για εταιρικό αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής Προ Φόρων από 20.001 έως 25.000 ευρώ το ποσοστό που θα βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα ανέρχεται σε 18%.

*Για εταιρικό αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής Προ Φόρων από 25.001 ευρώ και άνω το ποσοστό που θα βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα ανέρχεται σε 22%.

Για παράδειγμα: Για αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής Προ Φόρων 15.000 ευρώ η αξία της φορολογητέας παροχής σε είδος υπολογίζεται με ποσοστό 7% επί των 15.000 ευρώ και ανέρχεται σε 1.050 ευρώ, τα οποία προστίθενται στο ετήσιο εισόδημα του φορολογουμένου.

Η αξία της παραχώρησης του εταιρικού οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

*0-2 έτη καμία μείωση

*3-5 έτη μείωση 10%

*6-9 έτη μείωση 25%

*Από 10 έτη και πάνω μείωση 50%.

Και μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό εξαίρεση από αυτή την ρύθμιση έχουν και πάλι οι βουλευτές, οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν αυτοκινήτων από τη Βουλή, χωρίς τα οχήματα αυτά να θεωρούνται γι’ αυτούς ως φορολογητέες παροχές σε είδος!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ