Από φορολογικό… κόσκινο οι επιχειρήσεις

Από φορολογικό… κόσκινο οι επιχειρήσεις
Ανελέητα χτυπήματα δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μπει για τα καλά στο… μάτι της εφορίας.

Μετά τα λουκέτα – εξπρές και τα πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν μέχρι 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις, στο στόχαστρο μπαίνουν και όσες δεν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Ο έλεγχος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αφορά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά και για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί το ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου που στηρίζεται στην έκπτωση δαπανών.

Οι δαπάνες ελέγχονται υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια:
*Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 50.000.000 ευρώ ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.
*Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 50.000.001 – 100.000.000 ευρώ ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ.
*Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 100.000.001 – 200.000.000 ευρώ ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ.
*Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 200.000.001 – 500.000.000 ευρώ ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.
*Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 500.000.001 – 1.000.000.000 ευρώ ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 70.000 ευρώ.
*Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.000.000.001 ευρώ ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 90.000 ευρώ.

Οι δαπάνες που θα ελεγχθούν με βάση τα ανωτέρω όρια θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, που δεν καλύπτεται το όριο του 10% θα επιλέγεται περαιτέρω δείγμα ελέγχου εκτός των ανωτέρω ορίων. Σε όσες περιπτώσεις από το πρόγραμμα ελέγχου προβλέπεται συγκεκριμένο δείγμα θα ελέγχεται το δείγμα αυτό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ