Όλη η νέα εγκύκλιος για τα μπλοκάκια

Όλη η νέα εγκύκλιος για τα μπλοκάκια
Σε μια απίστευτη διαδικασία που θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους εργαζόμενους απέναντι στους εργοδότες τους και ουσιαστικά θα καταργήσει de facto τον επιμερισμό των ασφαλιστικών εισφορών ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους που εκδίδουν «μπλοκάκια» κατέληξε το υπουργείο Εργασίας. Ουσιαστικά, υποχρεώνει τον εργαζόμενο να ζητήσει ο ίδιος από τον εργοδότη του να του πληρώνει εισφορές.

Αποκαλυπτικό είναι το απόσπασμα της εγκυκλίου που εκδόθηκε πριν από λίγο: «Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση». Τι λέει ουσιαστικά η εγκύκλιος;

Ότι ο εργαζόμενος που κόβει μπλοκάκια το πολύ σε έως δύο εργοδότες, θα πρέπει ο ίδιος να απαιτήσει από τον εργοδότη να του πληρώνει τα δύο τρίτα των ασφαλιστικών εισφορών. Στο εύλογο ερώτημα, τι θα κάνει ο εργαζόμενος αν αντιμετωπίσει την άρνηση του εργοδότη, η απάντηση έρχεται από την εγκύκλιο:

«Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, για τον ασφαλισμένο υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός)».

Είναι προφανές ότι το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να πετάξει την «καυτή πατάτα» στον αδύναμο κρίκο που είναι ο εργαζόμενος. Είναι να απορεί κανείς: πιστεύει το υπουργείο Εργασίας ότι θα βρεθεί εργαζόμενος με τη «χαλαρή σχέση εργασίας» που τον συνδέει με τον εργοδότη (σ.σ δηλαδή τη σχέση του μπλοκάκια) που θα φτάσει να αντιπαρατεθεί με τον εργοδότη και να τον στείλει ενώπιον του ΕΦΚΑ για να ζητήσει εισφορές; Και αν ακόμη βρεθεί αυτός ο εργαζόμενος, ποιος θα διασφαλίσει ότι την επόμενη ημέρα θα είναι στη θέση του;

Εκτός από τους «μπλοκάκηδες» με τους δύο εργοδότες, η εγκύκλιος πετάει στον Καιάδα και τους μισθωτούς που θέλουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους με ένα μπλοκάκι. Για όλους αυτούς, καθίσταται σαφές ότι για το εισόδημα από το μπλοκάκι, θα πληρώνουν από μόνοι τους τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν.

Δείτε αναλυτικά όλη την εγκύκλιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ