Αυτή είναι η τελική απόφαση για τις ηλεκτρονικές πληρωμές -Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αυτή είναι η τελική απόφαση για τις ηλεκτρονικές πληρωμές -Ερωτήσεις και απαντήσεις
Υπεγράφη πριν από λίγο από την αρμόδια υφυπουργό Οικονομικών η απόφαση που καθορίζει ποιες δαπάνες, εφόσον πληρώνονται ηλεκτρονικά, θα αναγνωρίζονται για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Ουσιαστικά, εντάσσεται το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών μαζί με την αποπληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Οι μόνες δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται είναι οι αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων, οι πληρωμές φόρων κλπ. Παρά την υπογραφή της συγκεκριμένης απόφασης, οι εκκρεμότητες δεν έχουν κλείσει καθώς το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα ποιοι επαγγελματίες (και πότε) θα πρέπει να εφοδιαστούν με συσκευές ανάγνωσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Αναλυτικά, όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο της απόφασης, το τοπίο με τις ηλεκτρονικές πληρωμές διαμορφώνεται ως εξής:

Πόσες πληρωμές πρέπει να κάνω ηλεκτρονικά για να μην «φάω» πρόστιμο;

Εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος. Για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, οι ηλεκτρονικές πληρωμές αντιστοιχούν στο 10% του φορολογητέου εισοδήματος ενώ για μεγαλύτερα εισοδήματα, εφαρμόζεται συντελεστής 15% και 20%. Ο πίνακας δίνει τη σαφή απάντηση στο ερώτημα καθώς υπολογίζει ακριβώς τις ηλεκτρονικές πληρωμές που πρέπει να γίνουν:


Αν δεν κάνω τις πληρωμές θα χάσω το «αφορολόγητο;»

Όχι, θα πληρώσετε πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 22% επί της αξίας των συναλλαγών που σας ζητούν να κάνετε ηλεκτρονικά αλλά δεν θα τις κάνετε για τους δικούς σας λόγους. Έτσι, αν έχετε εισόδημα 10.000 ευρώ και δεν κάνετε τις ηλεκτρονικές πληρωμές των 1000 ευρώ, θα πληρώσετε πρόσθετο φόρο 220 ευρώ είτε είστε μισθωτός ή συνταξιούχος (οπότε δικαιούστε αφορολόγητο) είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας οπότε δεν δικαιούστε.

Υπάρχουν φορολογούμενοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές;

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών εξαιρούνται φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την υπογραφή της πρώτης απόφασης, αναφέρονται τα εξής:

ΕισόδημαΑξία ηλεκτρονικών πληρωμώνΜέγιστο πρόστιμο αν δεν γίνουν οι πληρωμές
5000500110
6000600132
7000700154
8000800176
9000900198
100001000220
120001300286
140001600352
160001900418
180002200484
200002500550
220002800616
240003100682
260003400748
280003700814
300004000880
3500050001100
4000060001320
4500070001540
5000080001760

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας: οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες: Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Όσοι εξαιρούνται θα μαζεύουν αποδείξεις;

Ναι στην «χάρτινη μορφή» τους. Θα τις κρατούν στο σπίτι σε περίπτωση ελέγχου ενώ θα πρέπει να αντιστοιχούν στο ποσό που προβλέπει ο πίνακας που προαναφέρθηκε.

Ποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη συγκέντρωση του ποσού;

Οι εξαιρέσεις όπως προκύπτει πλέον και από την απόφαση, είναι ελάχιστες. Δεν εξαιρούνται ούτε οι πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, εξαιρούνται όλες οι δαπάνες που δεν θεωρούνται καταναλωτικές: «Διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ)».

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται με βάση την απόφαση:

Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
- Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).

- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

- Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

- Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Ποιοι θα υποχρεωθούν να βάλουν συσκευή POS;

Σταδιακά όλοι οι επαγγελματίες. Θα ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενώ η αρχή θα γίνει με ειδικότητες που θεωρούνται ύποπτες για φοροδιαφυγή όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι υδραυλικοί κλπ. Για το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης τψν POS επίσης θα εκδοθεί σχετική απόφαση.

Υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις ιατρικές δαπάνες;

Όλες οι ιατρικές δαπάνες, θα πρέπει να πληρώνονται ηλεκτρονικά διαφορετικά δεν θα αναγνωρίζεται και η πενιχρή φορολογική έκπτωση που ισχύει σήμερα.

Πώς θα μαθαίνω το υπόλοιπο των ηλεκτρονικών πληρωμών μου;

Οι τράπεζες θα στέλνουν απευθείας τις πληρωμές στο TAXIS και οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στη σελίδα του taxisnet. Η σελίδα θα είναι έτοιμη μέσα στον Μάρτιο ενώ οι συναλλαγές που θα γίνουν μέχρι τότε θα τροφοδοτηθούν μαζεμένες.

Τι θα γίνει με τις δαπάνες των παντρεμένων;

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ