Το «δοσολόγιο» των ασφαλιστικών εισφορών –Πόσα θα πληρώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και «μπλοκάκηδες»

Το «δοσολόγιο» των ασφαλιστικών εισφορών –Πόσα θα πληρώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και «μπλοκάκηδες»
Τον «γρίφο» του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, λύνει το fpress.gr παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα που αποκαλύπτουν τι περιμένει από το τέλος του μήνα εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και επιτηδευματίες.


Στην πράξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που θα θεωρούνται «μπλοκάκηδες» (θα είναι αποκλειστικά αυτοί που έχουν αποδοχές από έως και δύο εργοδότες με δελτίο παροχής υπηρεσιών) και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι και οι μισθωτοί που έχουν επιπλέον εισόδημα από μπλοκάκι. Ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες;

Οι μπλοκάκηδες θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές επί της απόδειξης που θα εκδίδουν. Κανονικά, ο εργοδότης θα πληρώνει τα δύο τρίτα του κόστους και ο εργαζόμενος το ένα τρίτο. Έτσι, στα 1000 ευρώ μεικτών αποδοχών, το λογιστήριο της εταιρείας θα αποδίδει στον εργαζόμενο 240 ευρώ ΦΠΑ, θα του παρακρατεί 200 ευρώ παρακράτηση φόρου και επιπλέον θα του παρακρατεί 269,5 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, ο «μπλοκάκιας» από τα 1000 ευρώ μεικτά, θα παίρνει στα χέρια του 770,5 ευρώ και με τη συμπλήρωση του τριμήνου θα αποδώσει και 240 ευρώ ΦΠΑ. Έτσι, τελικώς θα του μείνουν καθαρά 530 ευρώ.

Ο «μπλοκάκιας» θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και δεν θα μπορεί να εμφανίσει επαγγελματικές δαπάνες πέραν των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλλει το 2018, θα δηλώσει ως καθαρές αποδοχές το ποσό των 8766 ευρώ που είναι αφορολόγητο. Έτσι, η εφορία θα του επιστρέψει το συνολικό ποσό της παρακράτησης που είναι 2400 ευρώ. Έτσι, τελικώς ο μπλοκάκιας με τα 1000 ευρώ μεικτά, θα εισπράττει 730 ευρώ τον μήνα καθαρά αν ληφθεί υπόψη και η επιστροφή φόρου.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας –είτε αυτός που έχει κόψει μπλοκάκια σε περισσότερους από δύο εργοδότες είτε ο μισθωτός που έχει επιπλέον εισόδημα από μπλοκάκι- θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές με βάση το εισόδημα από μπλόκ του 2015 (αρχικά) και στη συνέχεια του 2016. Οι εισφορές θα καταβάλλονται ανά μήνα. Τους πρώτους μήνες του έτους, οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του 2015 και μόλις εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2017 με τα εισοδήματα του 2016, θα γίνεται νέα εκκαθάριση με βάση τα εισοδήματα του 2016. Το fpress.gr ετοίμασε και παρουσιάζει αναλυτικά παραδείγματα για τι σημαίνουν στην πράξη όλα αυτά:

1. Πρώτο παράδειγμα: ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει αποδοχές 15.000 ευρώ το 2015 (καθαρές αποδοχές μετά την εμφάνιση των επαγγελματικών δαπανών) και 25.000 ευρώ το 2016.

Δηλωθέν εισόδημα 2015: 15000
Δηλωθέν εισόδημα 2016:25000

ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ336,88
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ336,88
ΜΑΡΤΙΟΣ336,88
ΑΠΡΙΛΙΟΣ336,88
ΜΑΙΟΣ336,88
ΙΟΥΝΙΟΣ336,88
ΙΟΥΛΙΟΣ336,88
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ875,88
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ875,88
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ875,88
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ875,88
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ875,88
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2015 ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ15000
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2016 ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ25000
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20154042,50
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20166737,50


2ο παράδειγμα: Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει αποδοχές 5000 ευρώ το 2015 και 15.000 ευρώ το 2016

Δηλωθέν εισόδημα 2015:5000
Δηλωθέν εισόδημα 2016:15000

ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ157,93
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ157,93
ΜΑΡΤΙΟΣ157,93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ157,93
ΜΑΙΟΣ157,93
ΙΟΥΝΙΟΣ157,93
ΙΟΥΛΙΟΣ157,93
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ587,40
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ587,40
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ587,40
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ587,40
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ587,40
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2015 ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ7032
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2016 ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ15000
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20151895,12
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20164042,503ο παράδειγμα: Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει αποδοχές 10.000 ευρώ το 2015 και 3000 ευρώ το 2016

Δηλωθέν εισόδημα 2015: 10000
Δηλωθέν εισόδημα 2016: 3000

ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ224,58
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ224,58
ΜΑΡΤΙΟΣ224,58
ΑΠΡΙΛΙΟΣ224,58
ΜΑΙΟΣ224,58
ΙΟΥΝΙΟΣ224,58
ΙΟΥΛΙΟΣ224,58
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ64,61
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ64,61
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ64,61
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ64,61
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ64,61
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2015 ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ10000
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2016 ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ7032
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20152695,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20161895,12


Και τα τρία παραδείγματα που προαναφέρθηκαν, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει ως μοναδική πηγή εισοδήματος τα εισοδήματα από το δελτίο παροχής υπηρεσιών και δεν είναι μισθωτός κάπου. Έτσι, υπόκειται στο ελάχιστο και στο μέγιστο πλαφόν ασφαλιστικών εισφορών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ