Τα ...μισακά της εφορίας: Ποιοι θα χάσουν το μισό τους εισόδημα λόγω φόρων και εισφορών

Τα ...μισακά της εφορίας: Ποιοι θα χάσουν το μισό τους εισόδημα λόγω φόρων και εισφορών
«Συνεταίρους» στην τσέπη τους θα αποκτήσουν μέσα στο 2017 εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι: μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών που διατηρούν θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους, ακόμη και εισοδηματίες.

Με την αλλαγή του χρόνου, ενεργοποιείται το «μεγάλο πακέτο» με τις φορολογικές αλλαγές του 2017 με το οποίο η κυβέρνηση θέλει να βάλει στα ταμεία τουλάχιστον τρία δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε σχέση με το 2016. Εφαρμόζοντας «ταξική» πολιτική, το υπουργείο Οικονομικών θα στείλει τον αυξημένο λογαριασμό στους λίγους που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα αφήνοντας φοροφυγάδες και έχοντες μικρά εισοδήματα στο φορολογικό απυρόβλητο.

Το «κοκτέιλ» του 2017 δεν περιλαμβάνει μόνο υψηλότερους φόρους αλλά και περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές καθώς από το νέο έτος θα ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα υπολογισμού, βάσει του δηλωθέντος εισοδήματος. Έτσι, για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο ανεβάζει τον πραγματικό συντελεστή της επιβάρυνσης από το 40% έως και το 70%. Το «κοκτέιλ» αυτό αποτελείται από:

1. Την αύξηση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια που αποκτήθηκαν μέσα στο 2016 καθώς θεσπίζεται κλίμακα με συντελεστές από 15% έως και 45% (αντί για 12% έως 33% που ίσχυε μέχρι και φέτος).

2. Την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης ειδικά για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα μέσω της κλίμακας η οποία προβλέπει συντελεστές από 2,2% έως και 10%

3. Την αύξηση του συντελεστή για τους ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους εταίρους από το 26% στο 29%

4. Την αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 15%

5. Τη μείωση του αφορολογήτου για μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά και τη θέσπιση νέας φορολογικής κλίμακας

6. Τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με την κλίμακα των μισθωτών χωρίς όμως δικαίωμα στο αφορολόγητο. Οι συντελεστές φτάνουν και στο 45%, συντελεστής που ενεργοποιείται από τα χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι επίπεδα των 45.000 ευρώ.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η χρονιά ξεκινάει με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να υποχρεώνονται σε αλλαγή των επαγγελματικών τους σχεδίων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα υπέρογκα βάρη που προστίθενται. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και θα οδηγήσουν εκατοντάδες χιλιάδες σε «δομικές» αποφάσεις: κλείσιμο βιβλίων, μετεγκατάσταση εκτός συνόρων, αλλαγές στις συνθέσεις διοικητικών συμβουλίων, μειώσεις ονομαστικών αποδοχών μισθωτών και αύξηση των συναλλαγών κάτω από το τραπέζι. Το γιατί θα συμβούν όλα αυτά, προκύπτει από την περιγραφή της νέας κατάστασης η οποία ανάλογα με την επαγγελματική ιδιότητα έχει ως εξής:

Μισθωτοί: Η άθροιση των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου εισοδήματος όπως αυτός προκύπτει μετά τη μείωση του αφορολογήτου αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης, ανεβάζει το σύνολο των κρατήσεων ακόμη και πάνω από το 40% για εργαζόμενους με υψηλές αποδοχές. Για τον εργαζόμενο των 30.000 ευρώ, οι κρατήσεις φτάνουν στα 9296 ευρώ ή στο 30,99% του μεικτού εισοδήματος (χωρίς να προσμετρούνται οι κρατήσεις που πληρώνει ο εργοδότης) ενώ από τις 50.000 ευρώ και πάνω, οι κρατήσεις ξεπερνούν το 40%. Ενδεικτικά, μισθωτός με ετήσιες μεικτές αποδοχές της τάξεως των 55.000 ευρώ, επιβαρύνεται με συνολικές κρατήσεις 22.743 ευρώ που αντιστοιχούν στο 41,35% του εισοδήματος.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Δεν υπάρχει κανείς ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος δεν θα πρέπει να δίνει τουλάχιστον το 40% των αποδοχών του στο κράτος. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας είχε το 2016 μεικτό εισόδημα 10.000 ευρώ. Από αυτό θα αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε στον ΟΑΕΕ το 2016 (περίπου 4000 ευρώ στην 4η κλάση) και επί της διαφοράς που είναι το καθαρό κέρδος θα επιβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017: περίπου 1895 ευρώ. Μέσα στο 2017 θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 1783 ευρώ και τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Έτσι, οι συνολικές επιβαρύνσεις θα ανέλθουν στις 4328,37 ευρώ ή στο 43,28% του ετήσιου εισοδήματος. Οι κρατήσεις «ξεφεύγουν» για τους –λιγοστούς στην Ελλάδα- επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματα. Έτσι, στις 55.000 ευρώ εισόδημα, το σύνολο των κρατήσεων φτάνει στις 27.746 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50,45% του εισοδήματος ενώ ξεπερνά ακόμη και το 54% για όσους έχουν αποδοχές άνω των 100.000 ευρώ.

Εισοδηματίες: Ο συντελεστής ξεπερνάει το 40% για τα εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΕΝΦΙΑ. Ο συντελεστής κρατήσεων, ανέρχεται στο 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και μετά ανεβαίνει προοδευτικά. Στις 20.000 ευρώ φτάνει στο 23,88% καθώς 4776 ευρώ καταλήγουν σε φόρους και εισφορά αλληλεγγύης ενώ στις 40.000 ευρώ, η εφορία κρατάει ακριβώς το ένα τρίτο του εισοδήματος ήτοι 13.426 ευρώ. Στις 70.000 ευρώ, μόνο για φόρο και εισφορά αλληλεγγύης, κρατείται το 41,79% του πραγματικού εισοδήματος.
Ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι: Η εφορία και το ασφαλιστικό ταμείο μπαίνουν «συνεταίροι» από το 2017 ζητώντας ποσοστό της τάξεως του 45-55% επί των κερδών. Ακόμη και σχετικά μικρά ποσά μεικτών κερδών της τάξεως των 25.000 ευρώ, οι συνολικές κρατήσεις φτάνουν στο 45,21% του συνολικού εισοδήματος. Σε μεικτό αποτέλεσμα 25.000 ευρώ, αντιστοιχούν εισφορές άνω των 5500 ευρώ ενώ άλλα τόσα είναι ο φόρος που θα επιβληθεί στα κέρδη της εταιρείας. Αν συνυπολογιστεί και η εισφορά αλληλεγγύης, οι κρατήσεις θα φτάσουν στα 11.300 ευρώ τουλάχιστον (καθώς πρέπει να υπολογιστούν και οι διαφορές σε προκαταβολές φόρου, το τέλος επιτηδεύματος κλπ). Στις ομόρρυθμες και στις ετερόρρυθμες εταιρείες, η επιβάρυνση είναι περίπου «οριζόντια». Δηλαδή, η επιβάρυνση θα «παίξει» από 42-56% ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών με θέση στο ΔΣ της εταιρείας: Επιβεβαίωση του χειρότερου σεναρίου –το οποίο όμως είναι και το πιο πιθανό- θα φέρει τις ασφαλιστικές εισφορές να υπολογίζονται βάσει των μερισμάτων που διανέμει η εταιρεία. Αθροίζοντας όλες τις επιβαρύνσεις, στο κράτος καταλήγει άνω του 60% των μερισμάτων κάτι που αναμένεται να ωθήσει χιλιάδες μετόχους είτε να εγκαταλείψουν τη θέση τους στο ΔΣ (ώστε να μην είναι υπόχρεοι σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) είτε ακόμη και σε μετεγκατάσταση ολόκληρης της επιχείρησης. Αρκεί ένα και μόνο παράδειγμα: σε κέρδη 30.000 ευρώ από μερίσματα, οι συνολικές κρατήσεις θα φτάσουν στις 17.876 ευρώ με τον συντελεστή να διαμορφώνεται στο 59,59%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ