Τι επιβαρύνσεις γλιτώνει όποιος κλείνει το "μπλοκάκι"

Τι επιβαρύνσεις γλιτώνει όποιος κλείνει το "μπλοκάκι"
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση στα τμήμα Μητρώου των εφοριών καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι προχωρούν σε υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.

Κλείνουν με άλλα λόγια το λεγόμενο μπλοκάκι προκειμένου να γλιτώσουν την επερχόμενη φορολογική και ασφαλιστική καταιγίδα που θα χτυπήσει το εισόδημα που παράγεται μέσω της έκδοσης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Αυτή η πρακτική ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων καθώς πολλοί φορολογούμενοι επέλεγαν να κρατούν το μπλοκάκι ανοικτό, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είχαν κάποιο εισόδημα αφού αναζητούσαν κύρια ή πρόσθετη εργασία.

Το ότι κλείνουν το μπλοκάκι είναι αποτέλεσμα των υπολογισμών που κάνουν για το πρόσθετο ασφαλιστικό και φορολογικό κόστος που συνεπάγεται η τυπική άσκηση ενός ελευθέριου επαγγέλματος ή μισθωτής εργασίας με μπλοκάκι. Ας δούμε αναλυτικά τις επιβαρύνσεις που γλιτώνει όποιος κλείνει το μπλοκάκι.

Γλιτώνει:

- Το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος που ανέρχεται σε 650 ευρώ και επιβάλλεται ανεξάρτητα από το αν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα από το μπλοκάκι

- Την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς με συντελεστή περίπου 27% επί του καθαρού εισοδήματος που έχει ο εργαζόμενος με το μπλοκάκι. Ακόμη και στην περίπτωση που το εισόδημα του φορολογούμενου με το μπλοκάκι είναι μηδενικό, επιβάλλεται η κατώτατη εισφορά ύψους 131 ευρώ μηνιαίως. Να σημειωθεί ότι για τους φορολογούμενος που είχαν και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες προκύπτει επιβάρυνση. Για όσους έχουν μόνο μπλοκάκι προκύπτει ελάφρυνση λόγω της μείωσης της ασφαλιστικής εισφοράς.

- Την φορολόγηση του εισοδήματος με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος ενώ ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν και μπλοκάκι, εκτός από την ασφαλιστική εισφορά, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται ακόμη και με συντελεστή έως και 45%. Αυτό συμβαίνει επειδή πλέον το εισόδημα από μπλοκάκι για τους μισθωτούς αθροίζεται με το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών
Παράδειγμα
Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 20.000 ευρώ, έχει και μπλοκάκι από το οποίο έχει ετήσιο καθαρό εισόδημα ύψους 10.000 ευρώ. Με βάση την περυσινή κλίμακα φορολόγησης και την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές του εισοδήματος από μπλοκάκι, κατέβαλε φόρο, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος συνολικού ύψους 5.970 ευρώ.

Για το ίδιο εισόδημα θα κληθεί να πληρώσει φέτος φόρο εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και ασφαλιστική εισφορά στο εισόδημα από μπλοκάκι ύψους 9.521 ευρώ. Δηλαδή 3.551 περισσότερα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξηση οφείλεται στην επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς 2.695 ευρώ στο εισόδημα 10.000 ευρώ από το μπλοκάκι.

πηγή: capital.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ