Τι επιχείρηση να φτιάξω για να πληρώνω λιγότερους φόρους και εισφορές

Τι επιχείρηση να φτιάξω για να πληρώνω λιγότερους φόρους και εισφορές
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα «ξεσκονίζουν» σύμβουλοι επιχειρήσεων και λογιστές με στόχο να προτείνουν τη βέλτιστη λύση στους πελάτες τους υπό το νέο ασφυκτικό περιβάλλον που δημιουργούν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.

Θεωρείται δεδομένο ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι γεμάτο από αναθεωρήσεις οικονομικής στρατηγικής για χιλιάδες επαγγελματίες. Κάποιοι θα αποφασίσουν να κλείσουν τα βιβλία τους διακόπτοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάποιοι άλλοι θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους εκτός Ελλάδας βλέποντας τις γειτονικές χώρες –ειδικά Κύπρο και Βουλγαρία που είναι και χώρες μέλη της ΕΕ- να εφαρμόζουν τους… μισούς συντελεστές σε σχέση με τους αντίστοιχους που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.

Θα υπάρξουν και αυτοί που θα επιλέξουν να … ελιχθούν μέσα στον δαίδαλο των νέων μέτρων. Το crash test που παρουσιάζει σήμερα το Money Pro δείχνει ότι σημαντικά περιθώρια δεν υπάρχουν. Ότι και να κάνει ο επαγγελματίας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι από τα καθαρά κέρδη (εφόσον υπάρχουν μετά την αφαίρεση των επαγγελματικών δαπανών που επίσης έχουν φουσκώσει λόγω έμμεσων φόρων, αυξημένων εργοδοτικών εισφορών κλπ), θα του απομείνει ποσοστό της τάξεως του 40-50% ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και το αν θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών ή όχι. Ειδικά δε στα μικρά ποσά κερδοφορίας –της τάξεως των 5000-10.000 ευρώ- το νέο πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά καθώς ακόμη και από αυτά τα πενιχρά κέρδη, ποσοστό της τάξεως του 60-75% καταλήγει στην τσέπη του κράτους.

Αφού αποδεχτεί το πόσο εχθρικό έχει γίνει το νέο περιβάλλον, ο επιτηδευματίας θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του για να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Για παράδειγμα, δεν έχει κανένα νόημα πλέον ο ιδιοκτήτης ομόρρυθμης εταιρείας να τηρεί διπλογραφικά βιβλία καθώς και θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, και θα καταβάλλει φόρο μερισμάτων οσάν να είχε ανώνυμη εταιρεία, ΙΚΕ, ή ΕΠΕ. Από την άλλη, το crash test οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για μικρά ποσά κερδοφορίας της τάξεως των 5000-30.000 ευρώ, η πιο οικονομική λύση μάλλον είναι η ατομική επιχείρηση. Μπορεί σε ορισμένα ποσά η ΙΚΕ να βγαίνει πιο «φθηνή» καθώς οι μέτοχοι δεν θα επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, από την άλλη όμως ένα νομικό πρόσωπο έχει σαφώς μεγαλύτερο διαχειριστικό κόστος.

ΤΟ ΤΟΠΙΟ. Το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά όσον αφορά στη φορολόγηση και των ατομικών αλλά και των προσωπικών επιχειρήσεων. Μέχρι και το 2015, η σύγκριση δεν είχε νόημα καθώς για κέρδη έως και 50.000 ευρώ, τόσο οι ατομικές όσο και οι προσωπικές εταιρείες φορολογούνταν με συντελεστή 26%. Για τα κέρδη του 2016:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις (αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες) θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς όμως να έχουν δυνατότητα χρήσης της έκπτωσης φόρου (από 1800 έως 2100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών). Οι συντελεστές της φορολογικής κλίμακας κυμαίνονται από 22% (για κέρδη έως 20000), κλιμακώνονται στο 29% (για κέρδη από 20.000 έως 30.000 ευρώ), από τις 30.000 έως τις 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 37% και κλιμακώνεται στο 45% για τα κέρδη άνω των 40.000 ευρώ.

2. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% ανεξαρτήτως ύψους κερδών.
Τόσο στις ατομικές όσο και στις προσωπικές επιχειρήσεις, το ασφαλιστικό καθεστώς θα είναι κοινό. Δηλαδή, επί των καθαρών κερδών, πριν υπολογιστούν οι φόροι, θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με συντελεστή τουλάχιστον 26,95% μόνο για την κύρια ασφάλιση και τον κλάδο υγείας. Άρα, το θέμα των εισφορών, δεν επηρεάζει τη σύγκριση των ατομικών επιχειρήσεων με τις προσωπικές. Τι δείχνουν τα νούμερα;

1. Για κέρδη έως και 44.000 ευρώ τον χρόνο, η ατομική επιχείρηση συμφέρει περισσότερο συγκριτικά με την προσωπική καθώς ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα: ακόμη και 7 ποσοστιαίων μονάδων. Ενδεικτικά, για κέρδη 10.000 ευρώ, ο φόρος στην ατομική επιχείρηση βγαίνει 2.200 ευρώ και στον ομόρρυθμη 2900 ευρώ. Στις 20.000 ευρώ, η ατομική έχει φόρο 4400 ευρώ και στην προσωπική 5.800 ευρώ. Στις 30.000 ευρώ, η ατομική επιχείρηση επιβαρύνεται με 7300 ευρώ και στην προσωπική με 8700 ευρώ. Ακόμη και στις 40.000 ευρώ, η ατομική έχει φόρο 11.000 ευρώ με την προσωπική να επιβαρύνεται με 11.600 ευρώ.

2. Για κέρδη υψηλότερα των 44.000 ευρώ, είναι σαφές ότι η προσωπική εταιρεία έχει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Στις 50.000 ευρώ η ατομική έχει φόρο 15500 ευρώ και η προσωπική 14500 ευρώ. Στις 60.000 ευρώ, η ατομική επιβαρύνεται με 20.000 ευρώ και η προσωπική με 17.400 ευρώ. Για ακόμη υψηλότερα ποσά (100.000 ευρώ) η ψαλίδα ανοίγει πολύ καθώς η ατομική επιβαρύνεται με 38000 ευρώ και η προσωπική με 29.000 ευρώ.

Προσωπική εναντίον νομικού προσώπου

Υπάρχουν δύο ουσιαστικές διαφορές: οι μέτοχοι της ΙΚΕ, ή της ΑΕ δεν θα επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές (σ.σ πλην των μετόχων των ΑΕ με ποσοστό άνω του 3% οι οποίοι θα μετέχουν ταυτόχρονα και στο ΔΣ της εταιρείας) σε αντίθεση με τους ομόρρυθμους εταίρους οι οποίοι θα πληρώνουν κανονικά βάσει των κερδών που θα τους απομένουν. Έτσι, για κέρδη 100.000 ευρώ, η ομόρρυθμη εταιρεία αφήνει καθαρά 50620 ευρώ σε αντίθεση με την ΙΚΕ η οποία αφήνει καθαρά 55609 ευρώ. Για ακόμη μεγαλύτερα ποσά, η πλέον συμφέρουσα λύση όμως είναι η ομόρρυθμη εταιρεία.

Ο λόγος; Από τις 70320 ευρώ και πάνω, δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, η ομόρρυθμη εταιρεία γίνεται πιο συμφέρουσα λύση καθώς δεν επιβαρύνεται με τον φόρο 15% επί των μερισμάτων. Για κέρδη 300.000 ευρώ, η ομόρρυθμη αφήνει 165551 ευρώ καθαρά μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών ενώ η ΙΚΕ 163529 ευρώ.

Δείτε πόσους φόρους θα πληρώνετε ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας

Πηγή: Από την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα με πλούσιες προσφορές και πολύ παρασκήνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ