Αλεξιάδης: 5 φοροαπαλλαγές για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις

Αλεξιάδης: 5 φοροαπαλλαγές για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις
Τη λίστα 5 φοροαπαλλαγών που ισχύουν για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις με βάση τον τζίρο, τη γεωγραφική έδρα και τις επενδύσεις καταγράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης σε έγγραφο-απάντηση που απέστειλε στη Βουλή.

Παράλληλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο καθιέρωσης φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε συνδυασμό με την πορεία των δημοσίων οικονομικών.

Ειδικότερα από την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών προκύπτουν οι εξής φοροεκπτώσεις:

Οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή για τα περσινά εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος.

Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του 25% ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε από τη φορολογική Αρχή.

Επιπλέον τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιοσδήποτε νόμου.

Κίνητρα
Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στα νομικά πρόσωπα των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών τους μειώνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους.

Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο διαχειριστικών περιόδων και αν σε κάποια προκύπτει ζημιά, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με κάτω από 3.100 κατοίκους.

Είναι σε ισχύ διατάξεις αναπτυξιακών νόμων με τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, τα οποία, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες φοροαπαλλαγές, αποτελούν ένα ακόμη μέτρο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη όλων γενικά των επιχειρήσεων. Στην απάντησή του ο κ. Αλεξιάδης επισημαίνει ακόμα ότι «οι όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι συνάρτηση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης. Ετσι οι όποιες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μέσω της φορολογίας, βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας και λήψη μέτρων για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι βιομηχανίες γάλακτος, θα εξετασθούν προσεκτικά στο πλαίσιο των βελτιούμενων δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας».

Σχετικά με τις αλλαγές στον ΦΠΑ υπογραμμίζει ότι προβλέφθηκε η διατήρηση στον μειωμένο συντελεστή 13% των ειδών βασικής διατροφής, μεταξύ των οποίων το γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του κόστους των νοικοκυριών αλλά και μια πιθανή μείωση της κατανάλωσης προϊόντων του γαλακτοπαραγωγικού κλάδου.

πηγή: Έθνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ