Πρεμιέρα αύριο για τον νέο ΦΠΑ - Τι αλλάζει

Πρεμιέρα αύριο για τον νέο ΦΠΑ - Τι αλλάζει
1η Ιουνίου αύριο και ξεκινά η φοροκαταιγίδα και οι προσαυξήσεις των τιμών. Αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από το 23% στο 24%, μειώνοντας εμμέσως μισθούς και συντάξεις, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τις ανατιμήσεις στις τιμές των προϊόντων και  των υπηρεσιών.

Παράλληλα, από αύριο καταργείται η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο, ενώ ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει ακόμη για ορισμένα νησιά έως το τέλος του τρέχοντος έτους αυξάνεται από 16% σε 17%.

Υπενθυμίζεται ότι για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο η κατάργηση ισχύει ήδη από την 1η Οκτωβρίου 2015.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από σήμερα ο διαμορφούμενος συντελεστής ΦΠΑ για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα αυξάνεται από 18,70% σε 19,35% στην τιμή λιανικής πώλησης.

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με την υπ’ αρίθμ. ΠΟΛ.1063/2016 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000 περί συντελεστών του φόρου και δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου επέρχονται από 01.06.2016 οι ακόλουθες αλλαγές:
ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται από 23% σε 24%.
καταργείται η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο (για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο, η κατάργηση ισχύει ήδη από 01.10.2015).

Επιπροσθέτως, βάσει των νέων διατάξεων:

  • ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται από 16% σε 17% για όσα νησιά ισχύει το ευνοϊκό καθεστώς μέχρι 31.12.2016.
  • ο διαμορφούμενος συντελεστής ΦΠΑ για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα αναπροσαρμόζεται από 18,70% σε 19,35% στην τιμή λιανικής πώλησης.

Επισημαίνεται ότι με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 6%, οι οποίοι εφαρμόζονται για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ χρησιμοποιούνται οι διατάξεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων σε κωδικούς ονοματολογίας (καν. αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το έτος 2016 με τον καν. αριθ. 1754/2015, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε L 285/30.10.2015) με σκοπό να οριοθετείται επακριβώς η οικεία κατηγορία αγαθού που υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Διαχείριση Δασμολογίου

Η Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες ώστε οι ανωτέρω αλλαγές των συντελεστών ΦΠΑ να ενσωματωθούν στο υποσύστημα Διαχείρισης Δασμολογίου TARIC του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet με ημερομηνία έναρξης την 01.06.2016.

πηγή: Ναφτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ