Πότε δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων

Πότε δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων
Διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που είτε λόγω σφάλματος , είτε λόγω ανωτέρας βίας δεν εξυπηρετείται κανονικά δόση ρυθμισμένης οφειλής,είτε των 100 είτε των 72 δόσεων δίνει η ΓΓΔΕ.

Συγκεκριμένα:

• Εφόσον διαπιστωθεί μη καταβολή εκ παραδρομής ποσοστού δόσης ή του ποσού της επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει η μη καταβολή ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή, δεν επέρχεται απώλεια ρύθμισης .
• Υπάρχει η δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση υπό όρους και προϋποθέσεις, εφόσον η απώλεια αυτής έχει επέλθει για λόγους ανωτέρας βίας.
• Στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών τους, τόσο με τη ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, όσο και με την πάγια ρύθμιση.
• Ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στη ΔΟΥ ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του, καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στην εφορία οφειλών του.

Πώς με την «πάγια ρύθμιση» δεν θα χάσετε τις 100 δόσεις

Στις ΔΟΥ θα πρέπει να προσέρχονται υποχρεωτικά για να τακτοποιήσουν με την «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων τυχόν νέες οφειλές τους προς το Δημόσιο, όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιότερες οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Θα πρέπει, δε, να μεταβαίνουν στις ΔΟΥ για να ρυθμίζουν σε 12 δόσεις τις νέες οφειλές τους πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη έστω και μία δόση αυτών των οφειλών!

Αν οι φορολογούμενοι δεν πάνε στις ΔΟΥ πριν την λήξη της προθεσμίας εξόφλησης έστω και μιας δόσης των νέων οφειλών για να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση», τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις παλαιές οφειλές τους!

Στην περίπτωση αυτή, θα έχουν περιθώριο 30 ημερών από τότε που οι νέες οφειλές έγιναν ληξιπρόθεσμες για να τις εξοφλήσουν ολοσχερώς και να αποφύγουν την απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων. Το περιθώριο αυτό θα μειωθεί από τις 30 στις 15 μέρες για νέες οφειλές που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες από την 1η-7-2016 έως την 31η-12-2017!

Η υποχρεωτική προσέλευση στις ΔΟΥ για την τακτοποίηση των νέων χρεών σε 12 μηνιαίες δόσεις με την «πάγια ρύθμιση», ώστε να μην απωλεσθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων για παλαιότερα χρέη, οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) καμία δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των προβλεπόμενων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων. Σημαίνει, δε, για τους οφειλέτες νέες επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις ΔΟΥ για την υποβολή των εντύπων των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων και την αναγραφή στα έντυπα αυτά αναλυτικών στοιχείων για την εισοδηματική και περιουσιακή κατάστασή τους!

Οι «παγίδες» αυτές κρύβονται πίσω από τη διάταξη του άρθρου 4 του «μνημονιακού» νόμου 4346/2015 και την εκδοθείσα στις 30-12-2015 εφαρμοστική απόφαση από τον τότε αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκα, οι οποίες καθορίζουν πότε ακριβώς επέρχεται απώλεια της ρύθμισης των «100 δόσεων» του ν. 4321/2015, σε περίπτωση δημιουργίας νέων οφειλών προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 4 του ν. 4346/2015 και την εφαρμοστική απόφαση του κ. Μπάκα:
1) Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» χάνεται εφόσον προκύψουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο και δεν εξοφληθούν εντός 30 ημερών από την λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους ή εντός 15 ημερών από την λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους, εάν η προθεσμία αυτή λήγει μετά την 30η-6-2016. Π.χ. αν ένας φορολογούμενος έχει εντάξει παλαιές οφειλές του στη ρύθμιση των 100 δόσεων και δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα, μέχρι την 29η Ιουλίου 2016, την πρώτη δόση του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα πρέπει οπωσδήποτε να εξοφλήσει τη δόση αυτή μέχρι τις 16-8-2016, για να μην χάσει την ρύθμιση των 100 δόσεων.

2) Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» δεν χάνεται εάν ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), πριν οι οφειλές αυτές γίνουν έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμες! Η αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ θα πρέπει, δηλαδή, να υποβληθεί πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της νέας οφειλής. Όμως, η δυνατότητα υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ παρέχεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλει ένα πολυσέλιδο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημά του για αποπληρωμή των νέων οφειλών σε 12 δόσεις. Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 12 δόσεων του άρθρου 43 του ΚΦΔ δεν παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet.

Ουσιαστικά, όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιές οφειλές τους στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» θα πρέπει, για να μην χάσουν τη ρύθμιση αυτή, είτε να εξοφλούν εγκαίρως, πριν λήξουν, όλες τις νέες οφειλές τους στο Δημόσιο, είτε να ρυθμίζουν τις οφειλές αυτές με την «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων του ΚΦΔ προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ πριν τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των νέων οφειλών, είτε να εξοφλούν ολοσχερώς τα ποσά των νέων οφειλών το αργότερο σε 30 μέρες και από την 1η-7-2016 σε 15 μέρες από τη στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ