32 απαντήσεις σε πιθανές απορίες σας στη φορολογική δήλωση

32 απαντήσεις σε πιθανές απορίες σας στη φορολογική δήλωση
Ενα λάθος «κλικάρισμα» στον υπολογιστή, μία αβλεψία, απροσεξία ή παράλειψη στον έλεγχο και στη συμπλήρωση των κωδικών, ένα κενό στα στοιχεία, ακόμα και μία υποδιαστολή στους αριθμούς μπορούν να φουσκώσουν τον φόρο εισοδήματος στο εκκαθαριστικό ή να σας «μπλέξουν» σε περιπέτειες με την Εφορία.

Εδώ, παρουσιάζουμε έναν χρηστικό οδηγό με τη μορφή 32 ερωτήσεων και απαντήσεων που θα σας βοηθήσει να λύσετε γρίφους και να αποφύγετε άδικους φόρους.

1 Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Ναι, σε περίπτωση όμως που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη απόκτησης.

2 Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2015 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία. Μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 του ΚΦΕ;

Θα υποβάλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης.

3 Εχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα, με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ;

Οχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

4 Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;

Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων από εργοδότες και φορείς. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία, ώστε να προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

5 Ποιες εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς συμπληρώνω;

Εφόσον είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι εισφορές που καταβλήθηκαν από εσάς τους ίδιους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για λόγους όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης κ.λπ. Εφόσον είστε μέλος Δ.Σ. και αποκτάτε εισόδημα από μισθωτή εργασία, στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που αποδίδετε σε ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται τα ποσά των εισφορών που παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για μισθωτούς-συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

6 Εχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα εισοδήματα θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1.

7 Εχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν.

8 Στον πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα ποσά (εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις) θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1 αθροιστικά με τους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται στον υποπίνακα του αντίστοιχου κωδικού.

9 Πώς θα συμπληρώσω στον πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων είτε της εικόνας του Ε9. Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (π.χ. κύρια-1η δευτερεύσα-2η δευτερεύουσα), τα καταχωρίζετε και, τέλος, επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα συγκεκριμένα ακίνητα, θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρίσετε τα στοιχεία του.

10 Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και επιλέγοντας τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιγραφικά στοιχεία τους όπως εμφανίζονται και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Στη συνέχεια κάνετε Μεταφορά στη Δήλωση. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση του Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα την 01/01/2016.

11 Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;

Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά.

12 Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι). Θα τον αναζητήσετε σε παλαιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

13 Το ακίνητό μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

14 Πώς θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Αναγράψτε στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.

15 Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;

Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση και αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203.

16 Οι γονείς μου μένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του 1ου ορόφου μιας πολυκατοικίας. Στην κατοχή τους έχουν ένα δεύτερο διαμέρισμα στον 3ο όροφο, στο οποίο διαμένω. Πώς θα δηλώσω τη διαμονή μου στη φορολογική μου δήλωση;

Πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 ενώ οι γονείς σας στο Ε2 που υποβάλλουν αναγράφουν το ακίνητο ως δωρεάν παραχωρημένο σε εσάς.

17 Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 6.12 για το ενοίκιο κύριας κατοικίας όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;

Συμπληρώνετε τους κωδικούς 801 και 802 με τους ΑΦΜ των δύο εκμισθωτών και τους κωδικούς 811-812 και 813-814 με τα ποσά που αντιστοιχούν. Αφήνετε τον κωδικό 803 κενό και το υπόλοιπο του ενοικίου το πληκτρολογείτε στον κωδικό 815-816, έτσι ώστε το άθροισμα των ποσών να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό ενοικίου.

Οι υπόλοιποι ΑΦΜ (με τα αντίστοιχα ποσά τους) καταχωρίζονται σε χειρόγραφη κατάσταση στο αρχείο σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό ειδοποίησης της αρχικής εκκαθάρισης και όχι της τροποποιητικής (εφόσον υπάρχει).

18 Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας;

Στον πίνακα 5.1 επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρίσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 207 ή 209.

Στον πίνακα 6.14 στον κωδικό 417 θα συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419, 420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

19 Πρέπει να συμπληρώσω ποσό αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών;

Οχι, καθώς ο κωδικός 049 είναι ανενεργός. Δικαιούστε όμως τη μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που φορολογούνται με βάση την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

20 Θέλω να δηλώσω εξαρτώμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;

Στον πίνακα 8 με τα στοιχεία των μελών που σας βαρύνουν και αυτόματα θα συμπληρωθεί στον ίδιο πίνακα ο αριθμός των τέκνων σας. Συμπληρώστε ΑΜΚΑ για όλα τα εξαρτώμενα μέλη και επιπλέον ΑΦΜ για τα ενήλικα μέλη.

21 Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ;

Ναι, προκειμένου να τον συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.

22 Πώς συμπληρώνω τη στήλη «Είδος μίσθωσης-Χρήση ακινήτου»;

Η στήλη 17 συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό.

23 Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εγκύκλιος ΠΟΛ 1024/12.2.2016), και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ποσά φορολογούνται στο φορολογικό έτος που θα εισπραχθούν.

24 Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;

Το ακίνητο θα καταχωρισθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του τέκνου.

25 Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή;

Τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

26 Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ρεύματος;

Στον μετρητή αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του που σας είχαν αποσταλεί.

27 Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;

Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Οταν επιλέξετε Καταχώριση, τότε θα καταχωρισθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ Ε3
Τι να προσέξουν επιτηδευματίες και αγρότες

Oσοι ασκούν εμπορική επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής και τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και οι μισθωτοί με «μπλοκάκι» θα πρέπει να συμπληρώσουν και τη δήλωση Ε3.

28 Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3;

Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου, αυτό πρέπει να γίνει πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό.

29 Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατό να τροποποιηθεί;

Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί. Οταν όμως οριστικοποιηθεί το Ε1, εφόσον διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί να υποβάλει τροποποιητική-συμπληρωματική δήλωση.

30 Ποια στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε3;

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώο, εμφανίζονται η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ε3 προστέθηκαν τρία (3) νέα πεδία, τα οποία προσυμπληρώνονται αντίστοιχα με την:

• Ημερομηνία πρώτης έναρξης.

• Ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή).

• Ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2015.

Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση του μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ.

31 Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αντιστοίχηση του ΚΑΔ μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων;

Αυτή που περιγράφεται πιο πάνω.

32 Πώς δηλώνονται οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις;

Στον κωδικό 908 συμπληρώνονται το σύνολο των λοιπών αγροτικών επιδοτήσεων - ενισχύσεων και το υπερβάλλον ποσό των 12.000 ευρώ προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις έως του ποσού των 12.000) ευρώ μεταφέρονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 του εντύπου Ε1.

πηγή: Έθνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ