Όλα για τη φετινή φορολογική δήλωση: το έντυπο, οι προθεσμίες, οι ημερομηνίες πληρωμής

Όλα για τη φετινή φορολογική δήλωση: το έντυπο, οι προθεσμίες, οι ημερομηνίες πληρωμής
Νωρίτερα δηλώνουμε, νωρίτερα πληρώνουμε. Το υπουργείο Οικονομικών, πιστό στα όσα αναφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, προχώρησε με διαδικασίες εξπρές στην προετοιμασία του νέου εντύπου ενώ από την επόμενη κιόλας εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλλουν έξι εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Φυσικά, έχει τον λόγο του.

Θέλει φέτος η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος να καταβληθεί όχι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο όπως συνέβη πέρυσι αλλά από τον Μάιο. Έτσι, θα επιδιωχθεί να αντιμετωπιστεί και ένα χρόνιο πρόβλημα που έχει να κάνει με την υπερσυγκέντρωση φορολογικών υποχρεώσεων στο 2ο εξάμηνο του έτους με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.


Ήδη, στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καταβάλλεται προσπάθεια και γίνονται τεχνικές δοκιμές ώστε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet που θα υποδεχθεί τις νέες φορολογικές δηλώσεις να ενεργοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου χωρίς να αποκλείεται αυτό να γίνει και την ερχόμενη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 μέχρι τις 30 Απριλίου ενώ η καταβολή του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων θα καταβληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις αλλά σε νέες προθεσμίες. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κατατεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση καθώς η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει κλειδωμένες ημερομηνίες: Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Ειδικότερα, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31Μαίου 2016, δηλαδή ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η δεύτερη δόση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2016 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet μπορεί μεν να ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα αλλά οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσοι αποκτούν αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους τουλάχιστον μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Και αυτό γιατί το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει προθεσμία μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία στις επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Τaxisnet τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το νέο έντυπο Ε1

Το νέο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι προσαρμοσμένο στα νέα κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν με την θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι πλέον γεγονός για τα ομόφυλα ζευγάρια τα οποία αποκτούν ίσα φορολογικά δικαιώματα με τους έγγαμους συζύγους μπορούν να υποβάλουν από φέτος κοινή φορολογική δήλωση. Φυσικά, ειδικά για το 2016, η έννοια του συμφώνου συμβίωσης θα αφορά κατά κύριο λόγο όσους υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης πέρυσι. Όσοι υπογράφουν μέσα στο 2016, θα κάνουν κοινή δήλωση του χρόνου.

Ειδικότερα στο νέο έντυπο, το οποίο κατά τα λοιπά έχει οριακές αλλαγές σε σχέση με το περυσινό, στη δεξιά στήλη, όπου κάθε χρόνο η έγγαμη σύζυγος δήλωνε τα δικά της εισοδήματα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία μπορεί φέτος να δηλώνει αντίστοιχα στοιχεία και κάθε γυναίκα που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με το σύντροφό της αλλά και ο ένας εκ των δύο ομόφυλων συντρόφων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Δίπλα από την φράση «Συζύγου» έχουν προστεθεί για πρώτη φορά τα αρχικά «Μ.Σ.Σ.» που σημαίνουν «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης».

Κατά τα λοιπά, στο νέο έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1:

[1] Κωδικός για αποδείξεις: Παραμένει, στον πίνακα 7 στην 4η σελίδα, ο κωδικός 049 στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ανέγραφαν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ. Ο κωδικός 049 διατηρείται μεν στο έντυπο αλλά θα είναι ανενεργός. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός αυτός δεν θα είναι δυνατό να συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης. Ωστόσο οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ αλλά χωρίς να απαιτείται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.

[2] Ανείσπρακτα ενοίκια: Στον πίνακα 4Δ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, έχει προστεθεί ο κωδικός 125-126 για την αναγραφή των ανείσπρακτων ενοικίων, ώστε τα ποσά αυτά να μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι’ αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

[3] Υπεραξία ακινήτων. Από τον πίνακα 4Ε στην 3η σελίδα του νέου εντύπου, όπου δηλώνεται το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου έχουν απαλειφθεί φέτος τρεις ενδείξεις μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπου οι φορολογούμενοι εκλήθησαν πέρυσι να δηλώσουν στοιχεία αναγκαία για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας ακίνητης περιουσίας. Ο λόγος για τον οποίο απαλείφθηκαν οι κωδικοί είναι το γεγονός ότι από μέχρι και την 31-12-2016 έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

Δείτεολόκληρο το νέο έντυπο Ε1 στο συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας

Ποιοι θα δουν φέτος «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά

Με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά θα δουν:

• Ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75% ενώ για τα εισοδήματα του 2016 εκτοξεύεται στο 100%. Στους φορολογούμενους που θα επιβαρυνθούν περιλαμβάνονται και όσοι αμείβονται με «μπλοκάκια».
• Αγρότες. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% στο 75%.
• Φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα που το 2015 απέκτησαν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο εξαιτίας της αναδρομικής αύξησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

  • 30 Απριλίου 2016: Λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
  • 31 Μαΐου 2016: Καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος
  • 31 Ιουλίου 2016: Καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος
  • 30 Σεπτεμβρίου 2016: Καταβολή της τρίτης δόσης του φόρου εισοδήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ