Κρυφό χαράτσι από το "ψαλίδι" φοροεκπτώσεων

Κρυφό χαράτσι από το "ψαλίδι" φοροεκπτώσεων
Η έκπληξη που μας περιμένει όλους όταν θα παραλάβουμε το εκκαθαριστικό του 2012 θα είναι τόσο δυσάρεστη όσο δεν φαντάζεστε. Εκτός από τα τεκμήρια, τη μείωση του αφορολογήτου στις 5000 ευρώ και το γεγονός ότι η εισφορά αλληλεγγύης θα εισπραχτεί μαζί με τον φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2011, υπάρχει μια ακόμη "απειλή": η μείωση ή η κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων. Το fpress.gr παρουσιάζει το "ευρετήριο" των φορολογικών εκπτώσεων για να γνωρίζετε από τώρα τι σας περιμένει. Και για τις εννέα κατηγορίες δαπανών που παρουσιάζονται, η κατάσταση το 2012 θα είναι χειρότερη.  

Τα όσα αναφέρονται στους εννέα πίνακες που ακολουθούν θα τα βρούμε όλοι μπροστά μας όταν θα υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση του 2012. Και όταν λέμε όλοι το εννούμε. Ποιος δεν ξόδεψε μέσα στο 2011 χρήματα σε γιατρό ή σε νοσοκομείο; Ποιος δεν έχει ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου; Ποιος δεν έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και ποιος δεν πληρώνει φροντιστήρια για τα παιδιά του; Το μαχαίρι έπεσε σε δημοφιλέστατες φορολογικές εκπτώσεις. Δεν γλίτωσαν ούτε καν οι εκπτώσεις για τα άτομα με αναπηρία. Ούτε καν οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (υποχρεωτικά) στα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Πριν περιηγηθείτε στους πίνακες, καλό είναι να διαβάσετε το ακόλουθο παράδειγμα. Θα αντιληφθείτε εύκολα το ύψος των πρόσθετων φόρων που θα κληθούμε να πληρώσουμε.

Ένα ζευγάρι έχει ένα παιδί το οποίο σπουδάζει στην επαρχία. Πληρώνουν ενοίκιο 3000 ευρώ για το παιδί τους. Επιπλέον κατέβαλαν 3000 ευρώ και για μια ασφάλεια ζωής. Σε ιατρικές δαπάνες κατέβαλαν 800 ευρώ. Τι χάνουν;

  1. 140 ευρώ λόγω του ενοικίου του παιδιού καθώς η έκπτωση θα περιοριστεί από τα 240 στα 100 ευρώ
  2. 240 ευρώ λόγω της ασφαλειας ζωής καθώς η έκπτωση περιορίζεται από τα 480 στα 240 ευρώ.
  3. 80 ευρώ για τις ιατρικές δαπάνες καθώς η έκπτωση πέφτει από τα 160 στα 80 ευρώ
Α. Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Ιατρική περίθαλψηΜείωση από το εισόδημα όλου του ποσούΜείωση φόρου σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τις 3000 ευρώ
Νοσοκομειακή περίθαλψηΜείωση φόρου σε ποσοστό 20%. Ανώτατο όριο έκπτωσης τα 6000 ευρώ

(επιστροφή)

Β. Ενοίκια και φροντιστήρια
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Ενοίκια κύριας κατοικίαςΜείωση φόρου σε ποσοστό 20%. Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του αφορολογήτου δηλαδή που είναι 12.000 ευρώ. Επομένως το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 240 ευρώ.Μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1000 ευρώ. Επομένως το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
Ενοίκια για παιδιά που σπουδάζουν
Φροντιστήρια

(επιστροφή)

Γ. Τόκοι δανείων για απόκτηση κύριας κατοικίας
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Τόκοι δανείου που λήφθηκε μέχρι την 31/12/1999Από το εισόδημα εκπτίπτει το σύνολο των τόκωνΜείωση φόρου σε ποσοστό 10% στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 200.000 ευρώ και επιφάνεια έως 120 τα.μ
Τόκοι δανείου που λήφθηκε από 1/1/2000 έως και 31/12/2002Από το εισόδημα εκπίπτει το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί σε επιφάνειας πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ
Τόκοι δανείου που λήφθηκε από την 1/1/2003Μείωση φόρου ποσοστού 20% στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 200.000 ευρώ και επιφάνεια έως 120 τα.μ

(επιστροφή)

Δ. Ασφάλιστρα ζωής
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Ασφάλιστρα ζωήςΜείωση φόρου σε ποσοστό 20%. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1200 ευρώ για τον άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Συνολικά η έκπτωση μπορεί να φτάσει στα 240 ευρώ για τον άγαμο και στα 480 ευρώ για το ζευγάρι.Μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1200 ευρώ για τον άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Συνολικά η έκπτωση μπορεί να φτάσει στα 120 ευρώ για τον άγαμο και στα 240 ευρώ για το ζευγάρι.

(επιστροφή)

Ε. Διατροφή
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Διατροφή που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξηΜείωση φόρου σε ποσοστό 20%. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3000 ευρώΜείωση φόρου σε ποσοστό 15%. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1500 ευρώ

(επιστροφή)

ΣΤ. Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού, χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα κλπΜείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορούσε να υπερβεί το ποσό των 6000 ευρώ κατά συνέπεια μέγιστη μείωση φόρου 600 ευρώΜείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορούσε να υπερβεί το ποσό των 3000 ευρώ κατά συνέπεια μέγιστη μείωση φόρου 300 ευρώ

(επιστροφή)

Ζ. Ασφαλιστικές εισφορές
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενωνΜείωση από το εισόδημα ολόκληρου του ποσούΜείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1000 ευρώ

(επιστροφή)

Η. Δικηγορικές αμοιβές
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Ετήσια δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουνΜείωση φόρου σε ποσοστό 20%Καταργείται η μείωση φόρου. Οι δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν στο "καλάθι" των αποδείξεων

(επιστροφή)

Θ. Αναπηρία
Φορολογική δήλωση 2011Φορολογική δήλωση 2012
Ανάπηρος φορολογούμενος και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν εφόσον είναι ανάπηροι κλπΜείωση από το εισόδημα ποσού 2.400 ευρώΑύξηση αφορολογήτου κατά 2000 ευρώ

(επιστροφή)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ