Παράταση για τις συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών

Παράταση για τις συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών
Χρονικό περιθώριο έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών

Η νέα ημερομηνία (30/11) θα ισχύσει ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Κανονικά, οι προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ξεκινούσαν να λήγουν από σήμερα

Ο κατάλογος με τις ημερομηνίες, είχε ως εξής:

• Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

• Μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

• Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

• Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0