Ιδού το περιουσιολόγιο των αυτοκινήτων- Πως κατανέμεται ο στόλος με βάση τον κυβισμό

Ιδού το περιουσιολόγιο των αυτοκινήτων- Πως κατανέμεται ο στόλος με βάση τον κυβισμό
Μόλις 200.000 αυτοκίνητα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και από αυτά τα περισσότερα είναι μικρά, πράσινα και οικονομικά. Oλα μαζί τα Ι.Χ. που πληρώνουν τέλη δεν ξεπερνούν τα 3,8 εκατομμύρια και από αυτά μόλις τα 464.000 είναι ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

Μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα δεν έχουν απομείνει στην κυκλοφορία και όσα έχουναπομείνει –με ελάχιστες εξαιρέσεις- υπερφορολογούνται. Από τα παλαιά Ι.Χ. που εξακολουθούν ναφορολογούνται βάσει κυβισμού –συνολικά είναι 3,45 εκατομμύρια- μόλις… 67.000 έχουν κινητήραάνω των 2.358 κυβικών με αποτέλεσμα να πληρώνουν τέλη από 880 έως 1.320 ευρώ χωρίς ναλαμβάνεται υπόψη ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Επί εβδομάδες ολόκληρες απασχολήθηκε η κοινή γνώμη με το θέμα της αλλαγής των τελώνκυκλοφορίας. Μια λίστα με περίπου 200 διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων τα οποία μέχρι σήμερααπαλλάσσονταν πλήρως ή μερικώς της υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας, αποτέλεσε την«πέτρα του σκανδάλου» και την αιτία για την οποία επί δύο μήνες τώρα συνεχίζεται το «σήριαλ μετα τέλη». Η λίστα αυτή η οποία επί εβδομάδες βρισκόταν στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών τουυπουργείου Οικονομικών, πράγματι εμπεριείχε εντυπωσιακά «ευρήματα»: Ι.Χ. με τιμή κτήσης τηςτάξεως των 143.000 ευρώ τα οποία πλήρωναν 376 ευρώ τον χρόνο για να κυκλοφορούν στουςελληνικούς δρόμους και άλλα μοντέλα της τάξεως των 30.000 ή και 40.000 ευρώ τα οποίααπαλλάσσονταν πλήρως.

Πόσα όμως είναι αυτά τα αυτοκίνητα; Πόσα έχουν πουληθεί στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία;

«Ελάχιστα» είναι η απάντηση που προκύπτει. Με τη φορολόγηση αυτών των αυτοκινήτων μπορεί ναικανοποιείται το «λαϊκό αίσθημα» καθώς θα επιβαρυνθούν οδηγοί ακριβών αυτοκινήτων που μέχρισήμερα έπεφταν στα… μαλακά. Το βέβαιο είναι ότι δεν ικανοποιείται η ανάγκη της κυβέρνησης γιαεξεύρεση πρόσθετων πηγών εσόδων. Οι αριθμοί που παρουσιάζει σήμερα το «Moneypro» είναιαμείλικτοι: Η κυβέρνηση δεν εντόπισε καμία… φλέβα χρυσού. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούνστους ελληνικούς δρόμους και τα οποία απαλλάσσονταν μέχρι σήμερα από την υποχρέωσηκαταβολής τελών κυκλοφορίας, μετά βίας ξεπερνούν τα 200.000 σε ένα σύνολο 3,8 εκατομμυρίωνΙ.Χ. Στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν θα τελειώσει η προθεσμία για την καταβολή των τελών του 2016, θααποδειχθεί ότι όλη αυτή η ιστορία με τα τέλη έγινε -στην καλύτερη περίπτωση- για μερικές δεκάδεςεκατομμυρίων ευρώ.

ΟΙ ΡΥΠΟΙ

Η Ελλάδα, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε να υπολογίζει τα τέληκυκλοφορίας βάσει των ρύπων, μετά την 01/11/2010. Από τότε μέχρι σήμερα, δημιουργήθηκε ένας«στόλος» με περίπου 460.000 αυτοκίνητα τα οποία και πληρώνουν τέλη ανάλογα με τις εκπομπέςαερίων. Πώς μοιράζεται αυτός ο στόλος;

1. 200.000 αυτοκίνητα ανήκουν στην κατηγορία των απαλλασσόμενων

2. Περίπου 120.000 Ι.Χ. εκπέμπουν από 101 έως 120 γραμμάρια. Με δεδομένο ότι αυτή ηκατηγορία επιβαρύνεται με 0,9 ευρώ ανά γραμμάριο, δεν υπάρχει Ι.Χ. που να πληρώνει περισσότερααπό 108 ευρώ.

3. Στην 3η βαθμίδα, αυτή των Ι.Χ. που εκπέμπουν από 121 έως 140 γραμμάριαπεριλαμβάνονται 90.000 αυτοκίνητα και το μέγιστο ποσό που εισπράττει το Δημόσιο είναι 154 ευρώ.

Τι προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία; Οτι περίπου 9 στα 10 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν μετά τονΝοέμβριο του 2010 –πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα, είτε δεν πληρώνουν καθόλου τέλη είτεεπιβαρύνονται με ποσά που σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν τα 154 ευρώ. Το ερώτημα πουπροκύπτει είναι αν συνιστά αυτό ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ των συγκεκριμένων οδηγών.

Μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να δοθεί με μια ματιά στον κατάλογο των μοντέλων πουαπαλλάσσονται από τα τέλη. Τι περιλαμβάνει αυτός ο κατάλογος; Από τα περίπου 195 μοντέλα πουκυκλοφορούν στην Ελλάδα και τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη, μόνο… τρία έχουν κινητήραάνω των 2.000 κυβικών. Τα 39 έχουν λιγότερα από 1.000 κυβικά, τα 33 κινητήρες από 1.000 έως1.400 κυβικά και τα 109 από 1.400 έως 1.800 κυβικά. Επίσης, από τα 195 μοντέλα, τα 142 είναιπετρελαιοκίνητα και τα υπόλοιπα βενζινοκίνητα (υπάρχουν και δύο ηλεκτρικά καθώς και δύο πουλειτουργούν με φυσικό αέριο). Αυτά για τα Ι.Χ. 5ετίας.

Η κατανομήτου στόλουανά ηλικία

Είναι προφανές ότι μέσα στην κρίση ο ρυθμός αντικατάστασης των αυτοκινήτων έπεσε κατακόρυφα.

Γι’ αυτό, από τα στατιστικά προκύπτει άλλο ένα εντυπωσιακό παράδειγμα: Ο στόλος τωναυτοκινήτων γερνάει ταχύτατα. Το δημόσιο, εισπράττει περί τα 865 εκατομμύρια ευρώ (δηλαδήπάνω από το 80% των ετήσιων εσόδων) από αυτούς που έχουν «παντρευτεί» με το αυτοκίνητό τουςγια περισσότερα από 5 χρόνια. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί και μια καινούργια«μόδα»: Η συντήρηση αυτοκινήτων άνω των 10 ετών επειδή αυτά απαλλάσσονται από τον φόροπολυτελούς διαβίωσης και τα τεκμήρια.

Μάλιστα, όπως δείχνουν τα ακόλουθα στοιχεία, τα 55 στα 100 Ι.Χ. που κυκλοφορούν στην Ελλάδακαι πληρώνουν τέλη, είναι ήδη ηλικίας άνω των 10 ετών: Συγκεκριμένα, 1,25 εκατομμύριααυτοκίνητα είναι ηλικίας από 6 έως 10 ετών, 1,18 εκατομμύρια Ι.Χ. έχουν ηλικία από 11 έως 15χρόνια, 564.000 αυτοκίνητα έχουν ξεπεράσει την 16ετία και φτάνουν μέχρι και τα 20 έτη και 293.000οχήματα είναι πλέον παλαιότερα και των 20 ετών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ