ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο τρόπος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο τρόπος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς
Νέα τροπή πήρε ο τρόπος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς στο σκέλος που αφορά τα τεκμήρια για αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη κλπ. μετά την απόφαση 2563/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Να θυμίσουμε ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 2 εδαφ. β' του ν. 3986/2011, καθώς και της απόφασης ΠΟΛ.1167/2.8.2011, για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς και η εύρεση του εισοδήματος επί του οποίου θα εφαρμοστεί η ειδική εισφορά προκύπτει μετά από τη σύγκριση των τεκμηρίων του άρθρου 16 και του εισοδήματος (δηλωθέν όλων των πηγών και αφορολόγητα), λαμβάνοντας το μεγαλύτερο από αυτά, χωρίς όμως να λαμβάνονται οι μειώσεις του άρθρου 19 (ανάλωση κεφαλαίου) του Κ.Φ.Ε. (σ.σ. το άρθρο 19 ήταν του προγενέστερου νόμου 2238/1994).

Όμως, με την υπ΄ αρθμ. 2563/2015 απόφαση του Σ.τ.Ε., οι διατάξεις του έκτου εδαφίου της ΠΟΛ.1167/2.8.2011 ακυρώνονται ως αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Σ.τ.Ε. οι επίμαχες διατάξεις του του άρθρου του 29 παρ. 2 εδαφ. β' του ν. 3986/2011 και της απόφασης ΠΟΛ.1167/2.8.2011, που όριζαν ότι το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται το ύψος της επίδικης εισφοράς λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αντίκεινται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος φορολογούμενος είχε μεν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά προέβη δε, σε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού με το οποίο πράγματι αυτός φορολογήθηκε.

Διαβάστε την απόφασηστο συννημένο αρχείο παρακάτω