Έρχεται ο «ηλεκτρονικός ΦΠΑ» - Πώς θα πληρώνεται, πώς θα εμφανίζεται

Έρχεται ο «ηλεκτρονικός ΦΠΑ» - Πώς θα πληρώνεται, πώς θα εμφανίζεται
Νέος κωδικός –ο «404»- στον οποίο θα εμφανίζεται ο «φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω τραπεζών» προστέθηκε στο νέο έντυπο δήλωσης του ΦΠΑ το οποίο θα υποβάλλεται από όλους τους υπόχρεους μετά την 1η Οκτωβρίου.

Σε αυτό τον κωδικό –μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων- θα καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται από τις τράπεζες κατά τον χρόνο εξόφλησης των συναλλαγών προκειμένου να αποδοθούν στην εφορία. Ο σχετικός νόμος έχει ήδη ψηφιστεί και το μόνο που εκκρεμεί είναι η παροχή των οδηγιών εφαρμογής του μέτρου.

Με εγκύκλιο της, η γενική γραμματέας δημοσίων Εσόδων, πέρα από την προσθήκη του νέου κωδικού για την άμεση παρακράτηση του ΦΠΑ από τις τράπεζες, δίνει οδηγίες και για τον τρόπο συμπλήρωσης του νέου εντύπου.

Για παράδειγμα, με τη συμπλήρωση του κωδικού 503, ο φορολοούμενος μπορεί να διεκδικήσει άμεση κατάθεση του πιστωτικού ΦΠΑ στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

«Στον κωδικό 503 γράφετε ποσό μόνο όταν επιθυμείτε να σας επιστραφεί. Η αναγραφή ποσού στον κωδικό αυτό καταχωρείται ως αίτηση επιστροφής και δεν μπορεί να μεταφερθεί προς έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο. Το ποσό του κωδικού αυτού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. Επισημαίνεται ότι εφόσον συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός πρέπει να συμπληρωθεί και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Η υποβολή της αίτησης επιστροφής με ηλεκτρονικό τρόπο πρόκειται σύντομα να υιοθετηθεί. Έως την υλοποίηση αυτής ο υποκείμενος προκειμένου να ζητήσει επιστροφή εξακολουθεί να υποβάλλει έντυπη αίτηση στη Δ.Ο.Υ. που υποβάλλεται η δήλωση».

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ