Διευκρινίσεις για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος

Διευκρινίσεις για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος
Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις, δίνει η ΓΓΔΕ με εγκύκλιο της.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

Με την ΠΟΛ.1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ ΒΊ795/2015) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευσή της, μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.

Με την ΠΟΛ.1099/2015 διευκρινίστηκε ότι η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης της νέας παράτασης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 διευκρινίζεται, ότι για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος των δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την 20η Αυγούστου 2015 θα πρέπει να καταβάλλουν την πρώτη δόση την επόμενη εργάσιμη ημέρα