Χαράτσι από 500 ευρώ ακόμα και στις βάρκες- Πόσο θα πληρώσουν οι σκαφάτοι

Χαράτσι από 500 ευρώ ακόμα και στις βάρκες- Πόσο θα πληρώσουν οι σκαφάτοι
Σύμφωνα με την πρόταση που έχει αποσταλεί στους θεσμούς ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης θα επιβάλλεται ακόμη και σε βάρκες με μήκος από 5 μέτρα και άνω και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες τους ξεκινά από τα 520 ευρώ.

Ειδικότερα ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη το 2011 αφορούσε στο 10% του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης για σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος από 7 μέτρα και άνω. Τεκμήρια διαβίωσης Το τεκμήριο διαβίωσης στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

Στα μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους. Τέλος, για τα σκάφη πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Το Τέλος Παρομονής Πλόων Το Τέλος Παραμονής Πλόων θεσπίστηκε το Νοέμβριο του 2013 με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014 και αφορούσε όλα τα σκάφη αναψυχής από 7 μέτρα και άνω. Ο συγκεκριμένος φόρος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, και καθορίζεται ως εξής:

α. Για τα ολικού μήκους από επτά μέτρα έως και οκτώ μέτρα σε 200 ευρώ.

β. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων και έως και δέκα μέτρα σε 300 ευρώ.

γ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα μέτρων και έως και 12 μέτρα σε 400 ευρώ.

δ. Για τα ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων α) ανά έτος, 100 ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή β) ανά μήνα, δέκα ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο.

Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Εφόσον τα πλοία ελλιμενίζονται μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, παρέχεται έκπτωση 30%. Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται τα κριτήρια του μόνιμου ελλιμενισμού, ο τρόπος απόδειξής του για την παροχή της έκπτωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Για τον υπολογισμό του ΤΠΠ λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου ή του μικρού σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας, στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες ανάλογα με τα μέτρα του ακάφους πόσα θα πληρώσετε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ