Η τελική ρύθμιση για την καταβολή των φόρων

Η τελική ρύθμιση για την καταβολή των φόρων
  Μόνο για τους έχοντες οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ θα ισχύσει το προνόμιο της εξόφλησης του φόρου εισοδήματος το πολύ σε επτά μηνιαίες δόσεις. Οι υπόλοιποι θα καταβάλουν ολόκληρο το ποσό σε όχι περισσότερες από τρεις διμηνιαίες δόσεις. Για όσους έχουν να πληρώσουν λιγότερα από 300 ευρώ, ολόκληρο το ποσό θα καταβάλλεται σε μία δόση. Ενώ αρχικά το υπουργείο Οικονομικών έλεγε ότι θα υπάρχει ελάχιστο πλαφόν δόσης στα 300 ευρώ, τελικώς, δόθηκαν οι απαραίτητες δευκρινίσεις και οι δόσεις θα είναι επτά για όλους όσους οφείλουν άνω των 300 ευρώ. Δείτε ολόκληρη τη ρύθμιση. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης έχουν ως εξής: • Θεσμοθετούνται διαδικασίες διευκόλυνσης της εξόφλησης σε επτά μηνιαίες δόσεις για όσους δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι €60.000 αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012. • Η τελευταία δόση, δεν θα ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013. • Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012. • Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012. • Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012 ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι Φεβρουάριο 2013. • Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από €300. • Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. • Στο προτεινόμενο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012. • Όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται καμία συμπλήρωση αίτησης ή επίσκεψη στις ΔΟΥ αλλά θα μπορούν να τυπώνουν τους νέους κωδικούς πληρωμής από το TAXISnet ή από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση το εκκαθαριστικό που έχουν στη διάθεσή τους. • Όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ μπορούν να το πράξουν εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5%. • Όσοι επιθυμούν να καταβάλουν το φόρο με το ισχύον καθεστώς και εμπίπτουν στο σύστημα δόσεων που θεσπίζεται ειδικά για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 δεν εμποδίζονται να επιλέξουν το ισχύον καθεστώς.