Φορολογική δήλωση 2015: Τι ισχύει για τις αποδείξεις

Φορολογική δήλωση 2015: Τι ισχύει για τις αποδείξεις
Aντιμέτωποι για μία ακόμη φορά με το πέναλτι της μη αναγνώρισης των δαπανών με αποδείξεις για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 049 του εντύπου της δήλωσης) θα βρεθούν οι φορολογούμενοι στην περίπτωση που υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση φορολογία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014.

Σε μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με το Εθνος της Κυριακής, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο μέχρι 2.100 ευρώ.

Κι αυτό γιατί ο νόμος προβλέπει ότι το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δυο συζύγους, και σε περίπτωση που και οι δυο δηλώνουν εισόδημα που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών ατομικού εισοδήματος τους.

Εάν ο ένας από τους δυο δεν έχει εισόδημα που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, όλο το ποσό των αποδείξεων χρησιμοποιείται από τον άλλο σύζυγο.


Έκπτωση 10%

Ειδικότερα παρέχεται έκπτωση φόρου 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρίες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.

Επίσης υπάρχει μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς εφόσον αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου άνω των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ.

Αντίθετα, αν το ποσοστό των προσκομιζόμενων αποδείξεων είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα για εισόδημα 40.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 4.000 ευρώ αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 2.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 ευρώ λιγότερες, τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000Χ22%= 440 ευρώ επιπλέον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ