Επιχειρησιακό σχέδιο από τη ΓΓΔΕ για φορολογικούς ελέγχους

Επιχειρησιακό σχέδιο από τη ΓΓΔΕ για φορολογικούς ελέγχους
Ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές, αλλά και σε κλάδους ή επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα, δίνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με το επιχειρησιακό σχέδιο για την ενίσχυση των μερικών επιτόπιων (προληπτικών) ελέγχων σχετικά με την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τις εντολές της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, oι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα είναι αρμόδιοι για τη συγκρότηση και λειτουργία των συνεργείων ελέγχου, στους οποίους θα συμμετέχει και η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

Οι μερικοί προληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τα κλιμάκια, που θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, θα πραγματοποιούνται τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής).

Μεταξύ των ενεργειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη περιλαμβάνεται πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης, ακόμα και από απόσταση μέσω ειδικής εφαρμογής, ενέργειες μετακίνησης υπαλλήλων στις περιοχές που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, μεταφορά κονδυλίων για την κάλυψη δαπανών, ανάρτηση οδηγού ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο της Γραμματείας με όλα τα στάδια ελέγχου, ανάρτηση εφαρμογής καταχώρησης όλων των σταδίων του ελέγχου από όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κλπ.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων θα αναρτώνται τακτικά στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας (www.publicrevenue.gr), ενώ θα δημοσιεύονται και μέσω δελτίων τύπου.

Όλοι οι έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους θα καταχωρούνται σε σχετική εφαρμογή - βάση δεδομένων για την αξιοποίησή τους με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό τους.

Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα πραγματοποιήθηκε, σήμερα, σύσκεψη μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου και του επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας Ταξιάρχου κ. Εμμανουήλ Πλουμή, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων της Γ.Γ.Δ.Ε., ενόψει της υλοποίησης κοινών δράσεων.