Περιουσία και δαπάνες στο ...μάτι του "Big brother" της εφορίας

 Περιουσία και δαπάνες στο ...μάτι του "Big brother" της εφορίας
Σχέδιο λεπτομερούς παρακολούθησης όλων των οικονομικών κινήσεων των φορολογουμένων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την βελτίωση των εσόδων ετοιμάζει το υπ. Οικονομικών.

Το σχέδιο στηρίζεται στην ηλεκτρονική καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων, αλλά και στην πλήρη καταγραφή των δαπανών που θα πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, όπως προέβλεπε εξάλλου και το προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ. που έγραφε: «Δημιουργείται βάση δεδομένων, μέσα στην οποία θα καταχωρείται το ηλεκτρονικό προφίλ κάθε φορολογούμενου, ενώ ταυτόχρονα θα προσδιορίζονται, με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, οι Πραγματικές Δαπάνες Διαβίωσης (π.χ. ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ενοίκια, Ι.Χ., ιδιωτικά σχολεία κλπ) για τον καθένα. Οι δαπάνες αυτές, δεν θα αποτελούν αφαιρετικό στοιχείο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αλλά για τον ακριβή προσδιορισμό του ετήσιου καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος».

Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα που θα εμφανίζουμε στη φορολογική μας δήλωση, δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που θα προκύπτει με βάση τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης. Και αν αυτό συμβαίνει, τότε θα φορολογούμαστε με βάση τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης και όχι το πραγματικό εισόδημα που θα δηλώνουμε.

Καθολικό ηλεκτρονικό πόθεν έσχες

Στο σύστημα, θα καταχωρείται η ετήσια ηλεκτρονική φορολογική δήλωση, η οποία θα περιέχει τις όποιες αλλαγές της περιουσιακής κατάστασης, τα ετήσια εισοδήματα του φορολογούμενου και τις πραγματικές δαπάνες, όπως αυτά θα διαμορφώνονται κάθε χρόνο. Έτσι, ουσιαστικά οι φορολογικές δηλώσεις θα μετατραπούν σε μια καθολική ηλεκτρονική δήλωση πόθεν έσχες η οποία θα υποβάλλεται όχι μόνο από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (δικαστές, εφοριακούς, δημοσιογράφους κλπ) αλλά από όλους τους Έλληνες. Για να υποστηριχτεί το καθολικό πόθεν έσχες θα πρέπει να γίνουν και τα ακόλουθα:

Υποχρέωση Τραπεζών στην υποβολή στοιχείων (δανείων, πιστωτικών, καρτών, καταθέσεων, φυσικών προσώπων) στη Γ.Γ.Π.Σ. (Προσδιορισμός Πραγματικής Δαπάνης Διαβίωσης). Για αυτό το θέμα έχει ήδη υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση αλλά η υλοποίηση είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

• Υποχρέωση των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΦΑ) στην υποβολή στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. (Προσδιορισμός Πραγματικής Δαπάνης Διαβίωσης).

• Κατάργηση των μέχρι σήμερα τεκμηρίων διαβίωσης, που θεσπίστηκαν λόγω αδυναμίας προσδιορισμού του πραγματικού κόστους διαβίωσης και οδήγησαν σε φορολογικές αυθαιρεσίες και καταστρατηγήσεις. Η αντικατάστασή τους, θα γίνει από τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.

• On line σύνδεση των Ταμειακών Μηχανών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με τη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε κάθε συναλλαγή (έκδοση απόδειξης) να καταγράφεται και να μην είναι δυνατό να αλλοιωθεί.

• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων ( e - invoicing ), με καταγραφή, όχι μόνο της έκδοσης, αλλά και της πληρωμής του τιμολογίου. Αντίστοιχη on line σύνδεση με το Γ.Γ.Π.Σ. Μέτρο, που καταπολεμά οριστικά τα πλαστά τιμολόγια.

• Υποχρέωση των Συμβολαιογράφων (ως απαραίτητη προϋπόθεση που θα παράγει έννομο αποτέλεσμα), για on line ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. για τις συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν αγοροπωλησίες ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές.

• Υποχρεωτική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά.