Η εφορία στέλνει μήνυμα στον υπολογιστή σου -Ποιο είναι το περιεχόμενό του

Η εφορία στέλνει μήνυμα στον υπολογιστή σου -Ποιο είναι το περιεχόμενό του
Για να είναι βέβαιη ότι ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες έχουν μάθει τα… νέα!

Τα νέα ότι καλούνται εδώ και τώρα να πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ το οποίο και δεν κατέβαλαν στην ώρα του- η εφορία άρχισε να στέλνει …μπιλιετάκια ηλεκτρονικά και χειρόγραφα. Ήδη από χθες, έχει αρχίσει ο βομβαρδισμός με τα email το πλήρες περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Α. έτους 2013, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. και των λοιπών παρόχων, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1101/2013, όπως ισχύει. Για τη δική σας διευκόλυνση και προς αποφυγή ταλαιπωρίας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε αναλυτικά τα στοιχεία των ακινήτων για τα οποία οφείλετε Ε.Ε.Τ.Α. και την ειδοποίηση με ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.), στο σύνδεσμο: http://link.minfin.gr/eidop

Οι ταυτότητες οφειλής (που αντιστοιχούν σε Βεβαιωμένες Οφειλές Δ.Ο.Υ.) και το ποσό ολικής εξόφλησης είναι τα στοιχεία που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η εξόφληση των υποχρεώσεων στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να καταβάλλετε όλο το ποσό εφάπαξ, μπορείτε να υπαχθείτε στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, με αίτησή σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Υποστήριξης Συναλλασσομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων: τηλ. 15515.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ύστερα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντόπισε ορισμένα ακίνητα για τα οποία δεν καταβλήθηκε το χαράτσι αλλά, με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στα αρχεία του Taxisnet, δεν μπορεί να προκύψει το όνομα του ιδιοκτήτη (κατά πλήρη κυριότητα ή κατά επικαρπία). Έτσι, τη δουλειά της αναζήτησης καλείται να κάνει η αρμόδια εφορία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. Το κείμενο της σχετικής απόφασης που ανοίγει το δρόμο για τους ελέγχους, έχει ως εξής:

«Η Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την επεξεργασία των καταστάσεων των περ. 1.3. και 1.4. του άρθρου αυτού και τη διασταύρωση του αριθμού παροχής που αναγράφεται σε αυτές με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων (έντυπο Ε2), τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και το αρχείο αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης, δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους στο όνομα του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, όπως προκύπτει μετά την πιο πάνω διασταύρωση, και τους αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων. Αν στις παραπάνω δηλώσεις δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός παροχής, η βεβαίωση γίνεται στο όνομα του καταναλωτή, όπως αυτό αναγράφεται στο αρχείο χρέωσης της ΔΕΗ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία δεν είναι γνωστά τα στοιχεία κυρίου ή επικαρπωτή και δεν έχει συμπληρωθεί στα αρχεία της ΔΕΗ έγκυρος Α.Φ.Μ., η κατάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, για εύρεση του υπόχρεου και βεβαίωση του φόρου. Ταυτόχρονα με την αποστολή των ανωτέρω καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν χρηματικούς καταλόγους, η Δ.ΗΛΕ.Δ. αναρτά ειδοποίηση για την οφειλή αυτή στον υπόχρεο, ενημερώνοντας τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής. Για το έτος 2013, για όσα ακίνητα δεν έχει χρεωθεί το ΕΕΤΑ, γιατί θεωρήθηκαν δημόσια κτίσματα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και τα οφειλόμενα ποσά βεβαιώνονται στους υπόχρεους ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»