«Ρεκτιφιέ» στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου –Τι αλλάζει για τέσσερα εκατομμύρια οφειλέτες

«Ρεκτιφιέ» στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου –Τι αλλάζει για τέσσερα εκατομμύρια οφειλέτες
Ακόμη ισχυρότερο γίνεται το κίνητρο υπαγωγής των οφειλετών του δημοσίου στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εκτός από τις προσαυξήσεις με τις οποίες έχει φορτωθεί ο φορολογούμενος, θα μπορούν να «κουρευτούν» και άλλα βάρη με τα οποία έχει φορτωθεί όπως είναι:

  1. Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης
  2. Τα πρόστιμα μη υποβολής φορολογικής δήλωσης
  3. Τα πρόστιμα ανακριβούς υποβολής φορολογικής δήλωσης του νόμου 417/2013
  4. Οι πρόσθετοι φόροι ή τα τέλη του Ν. 2523/1997

Με αυτό τον τρόπο, ο «όγκος» των οφειλών που θα μπορεί να διαγραφεί γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Με τον τρόπο που ήταν διατυπωμένος ο νόμος, το «κούρεμα» περιοριζόταν μόνο στις προσαυξήσεις.

Με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ενισχύεται οικονομικά η υπό κατάρρευση Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης με το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό θα προέλθει από τα χρήματα της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας.

Οι δύο παράγραφοι της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έχουν ως εξής:

  • «Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
  • «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται συμπληρωματικά επί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συμμετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην παραπάνω βιομηχανική επιχείρηση».

Τι λέει το Μαξίμου

Με αφορμή την έκδοση της Πράξης, το Μέγαρο Μαξίμου ανέφερε ότι η κύρωση θα γίνει τη Δευτέρα από τη Βουλή. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

Το Υπουργικό Συμβούλιο υπέγραψε απόφαση ΠΝΠ που αφορά την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, καθώς έπρεπε να προστατευθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι και καλλιεργητές στα εργοστάσια ζάχαρης.
Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να βελτιωθεί ο Νόμος και να ενταχθούν σε αυτόν χιλιάδες ακόμα πολίτες, διαφορετικά θα χρειάζονταν τουλάχιστον 30 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση η ΠΝΠ δεν θα έρθει στη Βουλή μετά από τρεις μήνες προς κύρωση, αλλά άμεσα, τη Δευτέρα.

Οι καταγγελίες

Με του μήνυμά του στο twitter, ο πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και νυν βουλευτής του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης, καταγγέλει ότι η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έγινε για να βελτιωθούν οι όροι ρύθμισης για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του αναφέρει:

"Η κυβέρνηση μόλις πέρασε με ΠΝΠ "βελτίωση" της ρύθμισης ώστε να χαρίσει πρόστιμα στον ΠΑΟΚ. Η νέα ηθική της πρώτης αριστερής κυβέρνησης".