Έτσι θα φορολογηθούν φέτος τόκοι και μερίσματα

Έτσι θα φορολογηθούν φέτος τόκοι και μερίσματα
Την αναλυτική εγκύκλιο με τις οδηγίες για την αναγραφή των τόκων, των δικαιωμάτων αλλά και των μερισμάτων στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δημοσίευσε

στη Διαύγεια η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Η εγκύκλιος αφορά στα εισοδήματα των τριών κατηγοριών –μερίσματα, τόκους και δικαιώματα- τα οποία έφτασαν στους φορολογούμενους από πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2014 και μετά. Δηλαδή, τόκοι του μηνός Δεκεμβρίου 2013 που εισπράχθηκαν ή πιστώθηκαν μετά την 1/1/2014 θα φορολογηθούν βάσει των οδηγιών της συγκεκριμένης εγκυκλίου ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για τα μερίσματα τα οποία εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα και νοείται ότι καταβάλλονται από 01/01/2014 και μετά. Για το 2014, οι τόκοι θα φορολογηθούν με συντελεστή 15%, τα δικαιώματα με συντελεστή 20% και τα μερίσματα με συντελεστή 15%.

Ολόκληρη η εγκύκλιος δημοσιεύεται εδώ.