Είχες (ή έχεις) μετρητά; Δες πώς θα σε ελέγξει η εφορία

Είχες (ή έχεις) μετρητά; Δες πώς θα σε ελέγξει η εφορία
Σας καλούν για φορολογικό έλεγχο. Προσπαθείτε να πείσετε τις αρχές ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήσατε και οι δαπάνες που κάνατε χρηματοδοτήθηκαν με τα μετρητά που είχατε κρύψει στο στρώμα, στη θυρίδα ή στο χρηματοκιβώτιο. Θα σας πιστέψει η εφορία; Η απάντηση είναι ναι αλλά υπό προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις αυτές καθορίζει εγκύκλιος που υπέγραψε η γ.γ Δημοσίων Εσόδων. Να λοιπόν τι αναφέρει για ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα για αυτούς που είχαν (ή έχουν) φουσκωμένες τσέπες.

Προφανώς οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν να γνωρίζουν αν λέτε αλήθεια ή ψέματα όσον αφορά στο ύψος των κεφαλαίων που διαθέτατε σε μετρητά. Γι’ αυτό, με την εγκύκλιο της κυρίας Σαββαίδου μπαίνει ένας «κανόνας». Τα μετρητά που δηλώνετε προστίθενται στα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων. Αν το διαθέσιμο κεφάλαιο των προηγούμενων ετών από το έτος το οποίο ελέγχεται δεν ξεπερνά το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα, τότε τα μετρητά δεν θα γίνονται δεκτά. Ιδού και τι αναγράφει η εγκύκλιος για το επίμαχο θέμα:

«Αν ο ελεγχόμενος/νη, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 κατείχαν υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή και επενδυτικά προϊόντα (μετοχές ,ομόλογα, repos έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κ.λπ.) ή και ακίνητα και εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή τους από επίσημα δικαιολογητικά (έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αναλυτική κίνηση της μερίδας του από το Χ.Α., πινάκια ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κ.λπ.), τότε, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων την 31/12/1999, θα αναγράφεται δε στην ένδειξη <<Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών λογαριασμών στην έναρξη της πρώτης ελεγχομένης χρήσης>> χωρίς να διερευνάται η ύπαρξη πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα).

Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος , ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 έχουν στην κατοχή τους εκτός των ανωτέρω και μετρητά, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών, θα ελέγχεται αν το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο των προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα), είναι μικρότερο από το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων και των δηλωθέντων μετρητών, τότε τα δηλωθέντα μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ή θα περιορίζονται αναλόγως».

Η εγκύκλιος της κυρίας Σαββαίδου δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει οι εφορίες να λειτουργούν κατά την εκτέλεση των λεγόμενων έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου, μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ